Направо към основното съдържание
International Partnerships

Финансиране на Global Gateway

Намерете покани за представяне на предложения и търгове за проекти по Global Gateway и прочетете как се финансира стратегията

Възможности за финансиране

Вижте възможностите за обществени поръчки и отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Global Gateway на портала на Европейската комисия за финансиране и обществени поръчки.

300 млрд. евро
Мобилизирани в инвестиции до 2027 г.
53 млрд. евро
Размер на гаранциите
232 млрд. евро
Устойчиви инвестиции

Източници на финансиране

През периода 2021—2027 г. ЕС и държавите членки ще мобилизират инвестиции за развитие на инфраструктура в размер до 300 милиарда евро.

Това включва инвестиции на стойност до 135 млрд. евро, реализирани от ЕС, и 145 млрд. евро планирани инвестиции от европейските финансови институции и финансови институции за развитие, допълнени от финансиране с безвъзмездни средства.

Европейски фонд за устойчиво развитие+

Нашият нов и основен инструмент за споделяне на риска за периода 2021—2027 г. е Европейският фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+). Той ще бъде 10 пъти по-голям от предшестващия го ЕФУР, ще се прилага в световен мащаб и ще се ръководи от 2 принципа:

  • политиката на първо място
  • подходи, ориентирани към отделните държави

Фондът ще покрие 53 млрд. евро под формата на гаранции за този период и се очаква да привлече до 232 млрд. евро устойчиви инвестиции. Допълнително финансиране ще бъде предоставено чрез безвъзмездни средства на финансови институции за развитие, които ще ги комбинират („смесят“) със заеми.

В рамките на ЕФУР+ Комисията използва смесено финансиране за сектори, пазари и операции, за които гаранцията не помага за преодоляване на съответните затруднения. Това могат да бъдат операции както в публичния, така и в частния сектор.

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) — Инфраструктура за цифрова свързаност

Цифровите технологии играят ключова роля в нашата икономика и общество, като дават възможност за взаимодействие онлайн и нови начини на живот, работа и стопанска дейност. Тези технологии изискват функционирането на подходящите инфраструктури.  

Въпреки нарастващата нужда от свързаност, все още съществува значителен недостиг на частно и публично финансиране за инфраструктура за цифрова свързаност. Механизмът за свързване на Европа подкрепя инвестициите по линия на Global Gateway, предназначени за безопасна, сигурна и устойчива високоефективна инфраструктура.

Подкрепа за екологосъобразни инвестиции

ЕС също така ще подкрепя държавите партньори, като им помага да развиват и разширяват своите пазари за „зелени“ облигации — механизми за финансиране, при които емитентът се ангажира да използва постъпленията за финансиране на проекти в подкрепа на околната среда и устойчивостта.