Ugrás a fő tartalomra
International Partnerships

Global Gateway – Finanszírozás

Információk a Global Gateway-projektekkel kapcsolatos pályázati és ajánlati felhívásokról, valamint a stratégia finanszírozásáról

Finanszírozási lehetőségek

A Global Gateway stratégiával kapcsolatos támogatási és pályázati lehetőségeket az Európai Bizottság finanszírozási és pályázati portálján lehet áttekinteni.

300 milliárd euró
összegben kerül sor beruházások mobilizálására 2027-ig
53 milliárd euró
a garancia volumene
232 milliárd euró
összegben valósulnak meg fenntartható beruházások

Finanszírozási források

Az EU és az uniós tagállamok mintegy 300 milliárd euró összegben fognak infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat mozgósítani a 2021–2027-es időszakban.

Ennek részét képezik az EU által mozgósított beruházások, melyek összege a 135 milliárd eurót is elérheti, az európai pénzügyi és fejlesztésfinanszírozási intézmények által tervezett beruházások, melyek volumene 145 milliárd eurót tesz ki, valamint az ezeket kiegészítő vissza nem térítendő támogatások.

Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz

A 2021–2027-es időszakban az új Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EFFA+) a legfontosabb kockázatmegosztási eszközünk. Volumenét tekintve ez a globális szinten alkalmazható eszköz tízszer nagyobb lesz elődjénél, az Európai Fenntartható Fejlődési Alapnál (EFFA), működését pedig két fő elv fogja vezérelni, melyek a következőképpen foglalhatók össze címszavakban:

  • első a szakpolitika,
  • országspecifikus megközelítésre van szükség.

Az említett időszakban az alap 53 milliárd euró garanciaösszeget fog fedezni, és akár 232  milliárd euró összegben is képes lesz fenntartható beruházást mozgósítani. További finanszírozás fog megvalósulni a fejlesztésfinanszírozási intézményeknek nyújtott vissza nem térítendő támogatások révén, amelyeket az intézmények hitelekkel ötvöznek majd.

Az EFFA+ keretében a Bizottság akkor alkalmaz ilyen vegyes finanszírozást, ha az adott ágazatok, piacok és műveletek esetében a garancia nem elégséges a kérdéses beruházások megvalósulását hátráltató akadályok elhárításához. Ez köz- és magánszektorbeli finanszírozást egyaránt jelenthet.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális ága – digitális konnektivitási infrastruktúra

A digitális technológiák kulcsszerepet játszanak gazdaságunk és társadalmunk életében: segítségükkel online tudunk kommunikálni egymással, és teljesen újszerű módon éljük mindennapjainkat, végezzük munkánkat és folytatunk üzleti tevékenységet. E technológiák működéséhez megfelelő infrastruktúrára van szükség.  

Noha egyre nő a hálózati összekapcsoltság iránti igény, még mindig számottevő hiány mutatkozik a digitális konnektivitási infrastruktúra magán- és állami finanszírozása terén. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatja azokat a Global Gateway keretében megvalósuló beruházásokat, amelyek a biztonság és a védelem szempontjából megfelelő, fenntartható, nagy teljesítményű infrastruktúra kiépítésére irányulnak.

A zöld beruházások támogatása

Az EU azáltal is támogatni fogja a partnerországokat, hogy segíti őket zöldkötvény-piacaik kiépítésében és bővítésében – ezek olyan finanszírozási rendszerek, amelyek esetében a kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a bevételeket a környezetkímélet és a fenntarthatóság előmozdítását célzó projektek finanszírozására használja fel.