Przejdź do treści głównej
International Partnerships

Finansowanie Global Gateway

Zaproszenia do składania wniosków i przetargi dotyczące projektów Global Gateway oraz informacje na temat finansowania strategii

Możliwości pozyskania finansowania

300 mld EUR
Pozyskano w ramach inwestycji do 2027 r.
53 mld EUR
Wartość gwarancji
232 mld EUR
Zrównoważone inwestycje

Źródła finansowania

W latach 2021–2027 UE i jej kraje członkowskie zainwestują w rozwój infrastruktury aż 300 mld euro.

Ta kwota obejmuje do 135 mld euro inwestycji możliwych dzięki UE oraz 145 mld euro planowanych inwestycji europejskich instytucji finansowych i instytucji finansowania rozwoju, uzupełnione dotacjami.

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju+

Naszym nowym i głównym instrumentem podziału ryzyka na lata 2021–2027 jest Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+). Będzie on dziesięciokrotnie większy niż poprzedni instrument EFZR, będzie stosowany na całym świecie i będzie się opierał na dwóch zasadach:

  • polityka na pierwszym miejscu
  • podejścia ukierunkowane na poszczególne kraje.

Z funduszu pokryta zostanie kwota gwarancji w wysokości 53 mld euro na ten okres. Zgodnie z oczekiwaniami fundusz pozyska do 232 mld euro zrównoważonych inwestycji. Dodatkowe finansowanie zostanie zapewnione w formie dotacji dla instytucji finansowania rozwoju, które będą je łączyć z pożyczkami.

W ramach EFZR+ Komisja stosuje takie łączenie w sektorach, na rynkach i przy operacjach, w przypadku których gwarancja nie rozwiązuje problemu wąskich gardeł. Dotyczy to zarówno operacji sektora publicznego, jak i prywatnego.

Instrument „Łącząc Europę” – infrastruktura łączności cyfrowej

Technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w europejskiej gospodarce i w europejskim społeczeństwie. Umożliwiają bowiem interakcje online, pociągając za sobą radykalne zmiany sposobu życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Technologie te wymagają odpowiedniej infrastruktury.  

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na łączność nadal istnieje duża luka w finansowaniu prywatnym i publicznym infrastruktury łączności cyfrowej. Instrument „Łącząc Europę” wspiera inwestycje w ramach strategii Global Gateway przeznaczone na bezpieczną, niezawodną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności.

Wsparcie dla zielonych inwestycji

UE będzie również pomagać krajom partnerskim w rozwijaniu i powiększaniu ich rynków obligacji ekologicznych – mechanizmów finansowania, w których emitent zobowiązuje się do wykorzystania przychodów do finansowania projektów promujących środowisko i zrównoważony rozwój.