Preskoči na glavno vsebino
International Partnerships

Finančna sredstva za Global Gateway

Razpisi za zbiranje predlogov in ponudb v okviru projektov strategije Global Gateway ter informacije o načinih financiranja strategije.

Možnosti financiranja

Informacije o javnih razpisih in možnostih za pridobitev nepovratnih sredstev Global Gateway na portalu Evropske komisije za financiranje in razpise.

300 milijard evrov
mobiliziranih sredstev za naložbe do leta 2027
53 milijard evrov
za jamstva
232 milijard evrov
za trajnostne naložbe

Viri financiranja

EU in države članice EU bodo v obdobju 2021–2027 za naložbe v razvoj infrastrukture mobilizirale sredstva v višini do 300 milijard evrov.

To vključuje naložbe v vrednosti do 135 milijard evrov, ki jih zagotavlja EU, ter 145 milijard evrov načrtovanih naložb evropskih finančnih in razvojnih finančnih institucij v obliki dopolnilnega financiranja z nepovratnimi sredstvi.

Evropski sklad za trajnostni razvoj plus

Evropski sklad za trajnostni razvoj plus (EFSD+) je naš novi in glavni instrument za porazdelitev tveganja za obdobje 2021–2027. Bo desetkrat obsežnejši od predhodnega sklada EFSD, uporabljal se bo na svetovni ravni in temeljil na dveh načelih:

  • politika na prvem mestu
  • pristopi, usmerjeni v posamezne države

V tem obdobju bo zagotovil jamstva v višini 53 milijard evrov, po pričakovanjih pa naj bi spodbudil do 232 milijard evrov trajnostnih naložb. Dodatno financiranje bo zagotovljeno z nepovratnimi sredstvi za razvojne finančne institucije, ki bodo kombinirana s posojili ali v obliki „mešanega financiranja“.

Komisija v okviru EFSD+ uporablja „mešano financiranje“ v sektorjih, na trgih in v dejavnostih, pri katerih z jamstvi ni mogoče odpraviti ozkih grl. Dejavnosti so lahko iz javnega ali zasebnega sektorja.

Instrument za povezovanje Evrope – infrastruktura za digitalno povezljivost

Digitalne tehnologije imajo ključno vlogo v našem gospodarstvu in družbi, saj omogočajo spletno interakcijo ter nove načine življenja, dela in poslovanja. Za delovanje teh tehnologij je potrebna ustrezna infrastruktura.  

Kljub vse večji potrebi po povezljivosti še vedno obstaja znatna vrzel v višini zasebnega in javnega financiranja infrastrukture za digitalno povezljivost. Instrument za povezovanje Evrope podpira naložbe v okviru strategije Global Gateway, ki so namenjena varni, zanesljivi in trajnostni visokozmogljivostni infrastrukturi.

Podpora zelenim naložbam

EU bo partnerske države podpirala tudi tako, da jim bo pomagala pri razvoju in širitvi njihovih trgov za zelene obveznice – sheme financiranja, pri katerih se izdajatelj zaveže, da bo prihodke uporabil za financiranje projektov, ki spodbujajo varstvo okolja in trajnostnost.