Skip to main content
International Partnerships

Guvernanța Global Gateway

Proiectele Global Gateway sunt dezvoltate și puse în aplicare în comun de Echipa Europa, care este formată din instituțiile UE, statele membre, instituțiile financiare europene, în colaborare cu întreprinderile europene, guvernele, societatea civilă și sectorul privat din țările partenere.

Președintele Comisiei, Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte al Comisiei și comisarii responsabili coordonează punerea în aplicare a strategiei Global Gateway. Consiliul pentru strategia Global Gateway oferă orientări strategice pentru Global Gateway și pentru dezvoltarea inițiativelor Echipei Europa.

Grupul consultativ pentru strategia Global Gateway asigură implicarea sectorului privat, primește contribuții din partea întreprinderilor și partajează cunoștințe pentru a maximiza impactul și eficacitatea investițiilor. Societatea civilă este inclusă printr-un dialog.

Delegațiile UE, ambasadele statelor membre și birourile de proiect contribuie la coordonarea și punerea în aplicare a proiectelor Global Gateway și a inițiativelor Echipei Europa.

Pe aceeași temă