Přejít na hlavní obsah
International Partnerships

Iniciativy týmu Evropa

Tyto iniciativy se zaměřují na určení kritických priorit, které omezují rozvoj v dané zemi nebo regionu, kde by koordinované a soudržné úsilí týmu Evropa mohlo naopak přinést výsledky s transformačním dopadem.

Jsou praktickým příkladem toho, jak se priority EU proměňují v konkrétní výsledky v praxi. 

Co je tým Evropa?

Přístup „tým Evropa“ znamená spojit síly tak, aby se společná vnější činnost EU stala více než souhrnem jejích částí. Díky spolupráci a sdílení našich zdrojů a odborných znalostí zajišťujeme větší účinnost a dopad.

Tým Evropa se skládá z Evropské unie, členských států EU – včetně jejich prováděcích agentur a veřejných rozvojových bank – jakož i z Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Tým Evropa byl původně zřízen s cílem zajistit koordinovanou a komplexní reakci EU a jejích členských států na pandemii covidu-19.

Tento nový přístup se rychle stal páteří hlavního finančního nástroje pro mezinárodní spolupráci EU v období 2021–2027 nazvaného Globální Evropa a jeho plánování. Zahrnuje zejména koncepci iniciativ týmu Evropa, které jsou stěžejními prvky tohoto přístupu.

Základem toho všeho je obnovená ambice EU lépe spolupracovat, jak bylo původně nastíněno v Evropském konsensu o rozvoji z roku 2017.

Průlomový přístup

Ještě nikdy předtím nespojili klíčoví evropští aktéři své zdroje a odborné znalosti tak, aby mohli koordinovaným způsobem a odhodlaně pomáhat s rozvojem v jiných zemích. Bezprecedentní je rovněž rozsah více než 150 iniciativ, které se po celém světě připravují (viz přehled níže).

Iniciativy týmu Evropa se zaměřují na společné cíle na té nejvhodnější úrovni – ať už na úrovni jednotlivých zemí, několika zemí nebo regionů.

Podílet se na nich mohou všichni účastníci týmu Evropa, kteří chtějí spolupracovat na navrhování, financování a provádění opatření, jež budou co nejlépe využívat odborné znalosti a zdroje EU.

Iniciativy týmu Evropa rovněž nabízejí tu nejlepší možnou kombinaci nástrojů, postupů a partnerů (např. organizací občanské společnosti a soukromého sektoru) s cílem dosáhnout zamýšleného dopadu.

Přehled iniciativ týmu Evropa

Sledování iniciativ týmu Evropa a společného plánování nabízí jejich přehled. 

V tomto přehledu jsou uvedeny informace o jednotlivých iniciativách, procesu společného plánování v jednotlivých zemích a o členech týmu Evropa, kteří se jich účastní, a také další podpůrné dokumenty. K dispozici jsou rovněž souhrnné informace o jednotlivých iniciativách podle regionů.

Aktuality