Направо към основното съдържание
International Partnerships

Финансиране и техническа помощ

Глобална Европа е основният финансов инструмент на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие, мира и стабилността в целия свят. Външните действия на ЕС, за които е предвидено финансиране в размер на 79,5 млрд. евро за периода 2021—2027 г., подпомагат държавите партньори при постигането на целите за устойчиво развитие.