Skip to main content
International Partnerships

Държави

ЕС определя своите области на политиката и конкретни цели във всяка партньорска държава и регион чрез процеса на програмиране. В многогодишните индикативни планове (МИП) се очертава общата основа на сътрудничеството на ЕС в държавите и регионите. В годишните планове за действие се определя изпълнението на програмирането в дадена държава. 

Африка на юг от Сахара

В Африка възникват нови перспективи и предизвикателства, произтичащи от икономически, политически, социални, технологични, климатични и екологични промени, здравни кризи, както и от променящите се заплахи за сигурността. Европейският съюз призовава за стратегическо партньорство с Африка с цел съвместно справяне с тези нововъзникващи предизвикателства и преследване на общи приоритети и интереси. 

Още за Африка на юг от Сахара

Близкият изток, Азия и Тихоокеанският регион

Този регион е изключително разнороден по отношение на човешката и физическата география, икономиката, социалния напредък и равнището на развитие и демокрация, като обхваща целия спектър между силно индустриализирани и най-слабо развити страни. Въпреки това съществуват основни общи приоритети за ангажименти на ЕС и съвместни действия, които предлагат възможности за постигане на максимално въздействие.

Още за Азия, Тихоокеанския басейн и Близкия изток

Северна и Южна Америка и Карибският басейн

Партньорството със Северна и Южна Америка и Карибския басейн е от основно значение за амбицията на ЕС за по-силна Европа в света. Този разнолик регион включва четири от стратегическите партньори на ЕС (САЩ, Канада, Мексико и Бразилия) и петима членове на Г-20. Асоциирането на ЕС с тази група от държави със сходни възгледи е от геостратегическо значение — Европа, Северна и Южна Америка и Карибският басейн могат да имат решаващо влияние при оформянето на световния ред след COVID.

Още за Северна и Южна Америка и Карибския басейн

Отвъдморски страни и територии

Асоциирането между отвъдморските страни и територии (ОСТ) и Европейския съюз има за цел да насърчи икономическото и социалното развитие на ОСТ и да установи тесни икономически връзки между тях и ЕС като цяло. То се основава на цели, принципи и ценности, които са общи за ОСТ, за държавите членки, в които те попадат, и за Европейския съюз.

Още за ОСТ

Aruba

Bonaire

Curaçao

French Polynesia

French Southern and Antarctic Territories

Greenland

New Caledonia

Saba

Saint Barthélemy

Saint Pierre and Miquelon

Sint Eustatius

Sint Maarten

Wallis and Futuna