Направо към основното съдържание
International Partnerships

Център за знания

Ученето и споделянето на знания са в основата на нашата дейност. Те ни помагат да повишим съгласуваността на политиките и ефективността на развитието. Разработихме няколко инструмента, до които всички наши служители и партньори имат достъп.

km-lightbulb-white-bg.png

Стратегия за управление на знанията

Целта на стратегията е генерална дирекция „Международни партньорства“ да се превърне в организация за сътрудничество и обучение, която разработва, споделя и прилага знанията и експертния опит, необходими за изпълнение на нейната мисия.

capacity4dev banner

Capacity4dev: Обсъждане, споделяне и сътрудничество в световен мащаб!

Capacity4dev е платформата за споделяне на знания, създадена от Генерална дирекция „Международни партньорства“ на Комисията с цел свързване на специалисти в областта на развитието по света, така че те да могат да си сътрудничат и да споделят знания и поуки, извлечени от тяхната работа.

intpa-academy-logo_en.png

Академия за международни партньорства на ЕС

Академията за международни партньорства на ЕС е нашият централизиран портал за електронно обучение, който включва безплатни и интерактивни онлайн курсове, учебни материали, видеоматериали, уебинари на живо и т.н. Открит за цялата международна общност за развитие, порталът насърчава съгласуваността на политиките чрез споделяне на нашите подходи с всички партньори.

Комуникация и повишаване на видимостта на ЕС

Ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти и програми за сътрудничество, финансирани от ЕС. Партньорите трябва да планират комуникационните дейности от началото на своите действия.
Изискванията за комуникация и видимост за партньорите по изпълнението влязоха в сила на 1 януари 2018 г. и се прилагат за всички договори, подписани след тази дата.

Насоки за цифровото съдържание

Насоките имат за цел да подпомогнат генерална дирекция „Международни партньорства“, делегациите на ЕС и външните доставчици на услуги да създават въздействащо, съвременно и последователно цифрово съдържание, което отразява словесния и визуален стил на международните партньорства на ЕС.

Нашите последни публикации

Други публикации