Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
International Partnerships

Επικοινωνιακοί πόροι

Δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την επωνυμία Global Gateway στον χάρτη γραφικών παραστάσεων και να τηλεφορτώσετε τον λογότυπο και άλλες δυνατότητες γραφικής παράστασης

Χάρτης γραφικών παραστάσεων

Ανακαλύψτε την παλέτα χρωμάτων, τις γραμματοσειρές, τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και παραδείγματα του τρόπου χρήσης της επωνυμίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσον αφορά τόσο το έντυπο όσο και το συντακτικό περιεχόμενο. 

20 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2023
Global Gateway Graphic Charter
English
(24.45 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Λογότυπος

Οι λογότυποι της Global Gateway διατίθενται σε μπλε και λευκό, σε μορφότυπο AI, PNG και SVG. 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway logos
English
(1.17 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Σχήματα

Σχήματα σε μορφότυπο AI και PNG. 

11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway shapes
English
(3.85 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Παρουσιάσεις

Με το παρόν υπόδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε παρουσιάσεις PowerPoint· συνοδεύεται από σειρά εξώφυλλων και εσωτερικών σελίδων με διάφορες επιλογές διάταξης. 

21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Global Gateway presentation -Powerpoint template
English
(6.17 MB - PPTX)
Τηλεφόρτωση

Υποδείγματα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

6 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2022
Global Gateway social media covers - Photoshop
English
(18.88 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway social media product - PowerPoint template
English
(19.09 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Video

Animated transparent packshot in MOV format.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023
Global Gateway logo with EU emblem transparent in 4 different formats
English
(185.66 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Official EU Global Gateway outro 2023 in MP4 format.

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023
EU Global Gateway outro 2023 to close all Global Gateway videos
English
(11.14 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Υποδείγματα ενημερωτικού δελτίου

6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway simple text factsheet - Word
English
(565.38 KB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway country factsheet - InDesign
English
(2.7 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway regional factsheet - InDesign
English
(52.15 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Σειρά επιλογών φόντου για διαδικτυακές συνεδριάσεις

Σε μορφότυπο JPG, σε διάφορα χρώματα, για τις εφαρμογές Teams, Skype, Zoom κλπ. 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway online meeting backgrounds
English
(12.92 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Σειρά επιλογών φόντου

Στατικό και κινούμενο φόντο για μεγάλες οθόνες συνεδριάσεων (JPG και MP4).

6 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Global Gateway conference screen backgrounds
English
(9.04 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Roll-ups​

General, thematic and geographic roll-ups to support events (PDF).

2 ΙΟΥΝΊΟΥ 2023
Global Gateway roll-ups - general
English
(2.33 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
2 ΙΟΥΝΊΟΥ 2023
Global Gateway roll-ups - thematic
English
(2.07 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση
2 ΙΟΥΝΊΟΥ 2023
Global Gateway roll-ups - geographic
English
(736.51 KB - ZIP)
Τηλεφόρτωση