Skip to main content
International Partnerships

Iniciatívy Tímu Európa

Iniciatívy Tímu Európa sú zamerané na identifikáciu kľúčových priorít a súvisiacich obmedzení rozvoja v jednotlivých krajinách či regiónoch, v prípade ktorých by koordinované a koherentné úsilie „Tímu Európa“ prinieslo výsledky s transformačným vplyvom.

Sú praktickým príkladom toho, ako sa priority EÚ premietajú do konkrétnych výsledkov v teréne. 

Čo je to Tím Európa?

Tento prístup „Tím Európa“ znamená spájanie síl tak, aby bola naša spoločná vonkajšia činnosť viac než len súčtom svojich častí. Spoluprácou a spájaním našich zdrojov a odborných znalostí dosahujeme vyššiu účinnosť a väčší vplyv.

Tím Európa tvoria Európska únia, členské štáty EÚ – vrátane ich vykonávacích agentúr a verejných rozvojových bánk –, ako aj Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).

Tím Európa bol pôvodne vytvorený s cieľom zabezpečiť koordinovanú a komplexnú reakciu EÚ a jej členských štátov na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky.

Tento nový prístup sa stal rýchlo základom nástroja Globálna Európa (hlavný finančný nástroj pre medzinárodnú spoluprácu EÚ v rokoch 2021 až 2027) a jeho programovania. Zahŕňa najmä koncepciu iniciatív Tímu Európa, ktoré sú najdôležitejšou zložkou v rámci prístupu „Tím Európa“.

Základom všetkého je obnovená a posilnená ambícia EÚ „lepšie spolupracovať“, ako sa pôvodne uvádzalo v Európskom konsenze o rozvoji z roku 2017.

Prelomový prístup

Nikdy predtým sa kľúčoví európski aktéri v oblasti rozvoja nespojili na účely kombinovania zdrojov a odborných znalostí tak koordinovane a odhodlane. Bezprecedentným je takisto rozsah týchto iniciatív. V súčasnosti sa na celom svete pripravuje viac ako 150 iniciatív Tímu Európa (pozri prehľad nižšie).

Iniciatívy Tímu Európa sa zameriavajú na spoločné ciele na najvhodnejšej úrovni činnosti, a to či už na úrovni jednotlivých krajín, viacerých krajín alebo regiónov.

Sú otvorené všetkým účastníkom Tímu Európa, ktorí majú záujem spolupracovať na navrhovaní, financovaní a vykonávaní opatrení s cieľom čo najlepšie využiť európske odborné znalosti a zdroje.

V rámci iniciatív Tímu Európa dochádza aj k najlepším možným kombináciám nástrojov, pracovných postupov a partnerov (napr. organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor) s cieľom dosiahnuť zamýšľaný vplyv.

Prehľad iniciatív Tímu Európa

Nástroj na sledovanie iniciatív Tímu Európa a spoločnej tvorby programov poskytuje prehľad o iniciatívach Tímu Európa a spoločnom programovaní. 

V nástroji na sledovanie sa zobrazujú informácie o iniciatívach Tímu Európa a procese spoločného programovania, ktoré sa vykonávajú v jednotlivých krajinách, ako aj o zúčastnených členoch Tímu Európa a iných podporných dokumentoch. K dispozícii sú aj súhrnné informácie o iniciatívach Tímu Európa v jednotlivých regiónoch.

Aktuality