Direct naar de inhoud
International Partnerships

Team Europa-initiatieven

Team Europa-initiatieven hebben tot doel cruciale uitdagingen aan te wijzen die de ontwikkeling in een bepaald land of een bepaalde regio afremmen, en deze als prioriteit naar voren te halen om met de gecoördineerde en coherente inspanningen van “Team Europa” te zorgen voor resultaten die ingrijpende veranderingen teweegbrengen.

Zij zijn een praktische illustratie van de manier waarop EU-prioriteiten worden omgezet in concrete resultaten op het terrein. 

Wat is Team Europa?

De “Team Europa-aanpak” betekent dat wij de handen ineenslaan zodat ons gezamenlijk extern optreden meer wordt dan de som van de delen ervan. Deze samenwerking en de bundeling van onze middelen hebben een grotere doeltreffendheid en een sterkere impact tot gevolg.

Team Europa bestaat uit de Europese Unie, de EU-lidstaten, inclusief hun uitvoerende agentschappen en publieke ontwikkelingsbanken, evenals de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO).

Team Europa werd oorspronkelijk opgezet om te zorgen voor een gecoördineerde en omvattende reactie van de EU en de lidstaten op de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan.

De nieuwe aanpak werd al snel de ruggengraat van Europa in de wereld (het belangrijkste financiële instrument voor internationale samenwerking van de EU voor de periode 2021 tot 2027) en de programmering ervan. De aanpak omvat het ontwerpen van Team Europa-initiatieven, die er het vlaggenschip van zijn.

Van fundamenteel belang voor dit alles is een nieuwe impuls voor de EU-ambitie om “beter samen te werken” zoals oorspronkelijk werd uiteengezet in de Europese consensus inzake ontwikkeling van 2017.

Een baanbrekende aanpak

Nooit eerder hebben belangrijke Europese ontwikkelingsactoren de handen ineengeslagen om op gecoördineerde en geëngageerde wijze middelen en deskundigheid te combineren. Ook de schaal waarop dit gebeurt, met meer dan 150 Team Europa-initiatieven die overal ter wereld worden voorbereid (zie het overzicht hieronder), is nooit eerder gezien.

De Team Europa-initiatieven zijn gericht op gezamenlijke doelstellingen op het best passende actieniveau, dat van een regio, van een land of van meerdere landen.

Zij staan open voor alle deelnemers aan Team Europa die graag willen samenwerken aan het ontwerpen, financieren en uitvoeren van een actie om op die manier de Europese deskundigheid en middelen optimaal te gebruiken.

In Team Europa-initiatieven wordt ook de best mogelijke mix van instrumenten, modaliteiten en partners (bv. maatschappelijke organisaties en de particuliere sector) samengebracht om de beoogde effecten te bereiken.

Overzicht van Team Europa-initiatieven

De tracker voor Team Europa-initiatieven en gezamenlijke programmering biedt een overzicht van Team Europa-initiatieven en gezamenlijke programmering. 

De tracker geeft informatie over de Team Europa-initiatieven en het proces van gezamenlijke programmering dat voor elk land wordt gevolgd. Daarnaast krijgt u informatie over deelnemende leden van Team Europa en vindt u er ondersteunende documenten. Verder kunt u de informatie over Team Europa-initiatieven ook per regio raadplegen.

Laatste nieuws