Prejsť na hlavný obsah
International Partnerships

Vedomostné centrum

Vzdelávanie a výmena poznatkov sú jadrom nášho procesu. Pomáhajú nám podporovať súdržnosť politík a účinnosť rozvoja. Vytvorili sme niekoľko nástrojov, ku ktorým majú prístup všetci naši zamestnanci a partneri.

km-lightbulb-white-bg.png

Cieľom tejto stratégie je vytvoriť z Generálneho riaditeľstva pre medzinárodné partnerstvá organizáciu založenú na spolupráci a vzdelávaní, ktorá rozvíja, šíri a uplatňuje vedomosti a odborné znalosti potrebné na plnenie jej poslania.

intpa-academy-logo_en.png

Akadémia medzinárodných partnerstiev EÚ je naším centralizovaným portálom pre elektronické učenie sa, kde možno nájsť bezplatné a interaktívne online kurzy, študijný materiál, videá, webináre vysielané naživo atď. Akadémia je otvorená celej medzinárodnej komunite pôsobiacej v oblasti rozvoja. Podporuje koherentnosť politík formou šírenia nášho prístupu medzi všetkých našich partnerov.

Účinná komunikácia je základným prvkom úspešných projektov a programov spolupráce financovaných EÚ. Partneri musia plánovať komunikačné činnosti od začiatku svojich činností.
„Požiadavky na komunikáciu a zviditeľnenie“ pre implementujúcich partnerov nadobudli účinnosť 1. januára 2018 a uplatňujú sa na všetky následne uzavreté zmluvy.

Usmernenia sú určené na podporu Generálneho riaditeľstva pre medzinárodné partnerstvá, delegácií EÚ a externých poskytovateľov služieb pri vytváraní silného, moderného a konzistentného digitálneho obsahu, ktorý odráža verbálny a vizuálny štýl medzinárodných partnerstiev EÚ.

Naše najnovšie publikácie

Ďalšie publikácie