Gå til hovedindholdet
International Partnerships

Team Europe-initiativer

Team Europe-initiativer fokuserer på at identificere kritiske faktorer, der begrænser udviklingen i et givet land eller en given region, hvor en koordineret og sammenhængende indsats fra Team Europe vil sikre resultater, der vil sætte skub i udviklingen.

Initiativerne er en illustration af, hvordan EU's prioriteter omsættes til konkrete resultater i praksis. 

Hvad er Team Europe?

Denne Team Europe-tilgang betyder, at vi går sammen, så vores fælles optræden udadtil bliver mere end summen af dens enkelte dele. Ved at arbejde sammen og samle vores ressourcer og ekspertise er vi mere effektive og har større gennemslagskraft.

Team Europe omfatter EU, EU's medlemslande – herunder deres forvaltningsorganer og offentlige udviklingsbanker – samt Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Team Europe blev oprindeligt oprettet for at sikre en koordineret og omfattende reaktion fra EU og medlemslandene på covid-19-pandemien og dens konsekvenser.

Den nye tilgang er hurtigt blevet rygraden i det globale Europa (det vigtigste finansielle redskab for EU's internationale samarbejde fra 2021 til 2027) og planlægningen af det. Det indebærer udvikling af Team Europe-initiativer, som er kernen i Team Europe-tilgangen.

Det, der er grundlæggende for alle parterne, er en fornyet EU-ambition om at "arbejde bedre sammen", som det oprindeligt blev beskrevet i den europæiske konsensus om udvikling fra 2017.

En banebrydende tilgang

Aldrig før har centrale europæiske aktører inden for udvikling forenet kræfterne på en så koordineret og engageret måde for at kombinere deres ressourcer og ekspertise. Med mere end 150 Team Europe-initiativer under udarbejdelse i hele verden (se oversigten nedenfor) er også omfanget uden fortilfælde.

Team Europe-initiativerne fokuserer på fælles mål på det mest hensigtsmæssige handlingsniveau, hvad end det er på nationalt, tværnationalt eller regionalt plan.

De er åbne for alle deltagere i Team Europe, som er interesserede i at samarbejde om udformning, finansiering og gennemførelse af aktiviteter for at gøre bedst mulig brug af europæisk ekspertise og europæiske ressourcer.

Team Europe-initiativer samler også den bedst mulige blanding af værktøjer, metoder og partnere (f.eks. civilsamfundsorganisationer og den private sektor) for at opnå den ønskede virkning.

Oversigt over Team Europe-initiativer

Team Europe-initiativet og Joint Programming tracker giver et overblik over Team Europe-initiativer og fælles planlægning. 

Trackeren viser oplysninger om de Team Europe-initiativer og den fælles planlægningsproces, der gennemføres for hvert land, samt om de deltagende Team Europe-medlemmer og andre støttedokumenter. Der findes også samlede oplysninger om Team Europe-initiativer efter region.

Seneste nyt