Preskoči na glavno vsebino
International Partnerships

Pobude Ekipe Evropa

Pobude Ekipe Evropa se osredotočajo na opredelitev ključnih prednostnih nalog, ki omejujejo razvoj v določeni državi ali regiji, pri čemer bi usklajena in dosledna prizadevanja Ekipe Evropa prinesla rezultate s preobrazbenim učinkom.

V praksi ponazarjajo, kako se prednostne naloge EU spreminjajo v konkretne rezultate na terenu. 

Kaj je Ekipa Evropa?

Ta pristop Ekipe Evropa pomeni združitev moči, tako da bo naše skupno zunanje delovanje postalo več kot vsota njegovih delov. S sodelovanjem ter združevanjem virov in strokovnega znanja bomo bolj uspešni in učinkoviti.

Ekipo Evropa sestavljajo Evropska unija, države članice EU, vključno z njihovimi izvajalskimi agencijami in javnimi razvojnimi bankami, ter Evropska investicijska banka (EIB) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

Ekipa Evropa je bila prvotno vzpostavljena za zagotovitev usklajenega in celovitega odziva EU in njenih držav članic na pandemijo COVID-19 in njene posledice.

Novi pristop je hitro postal hrbtenica instrumenta Globalna Evropa (glavno finančno orodje za mednarodno sodelovanje EU v obdobju 2021–2027) in njegovega načrtovanja. Zajema zlasti zasnovo pobud Ekipe Evropa, ki so vodilne pobude pristopa Ekipe Evropa.

Za vse to je bistvenega pomena prenovljena in okrepljena ambicija EU za „boljše sodelovanje“, kot je bilo prvotno opisano v Evropskem soglasju o razvoju iz leta 2017.

Prelomni pristop

Ključni evropski razvojni akterji so prvič tako usklajeno in odločno združili moči, da bi združili vire in strokovno znanje. Obseg pobud Ekipe Evropa je prav tako brez primere, saj se po vsem svetu pripravlja več kot 150 pobud (glej pregled v nadaljevanju).

Pobude Ekipe Evropa se osredotočajo na skupne cilje na najustreznejši ravni ukrepanja, bodisi na državni, večdržavni ali regionalni ravni.

Odprte so za vse udeležence Ekipe Evropa, ki jih zanima sodelovanje pri oblikovanju, financiranju in izvajanju ukrepov, da bi kar najbolje izkoristili evropsko strokovno znanje in vire.

Pobude Ekipe Evropa združujejo tudi najboljšo možno kombinacijo orodij, načinov in partnerjev (npr. organizacije civilne družbe in zasebni sektor), da bi dosegli želeni učinek.

Pregled pobud Ekipe Evropa

Sledilnik za pobude Ekipe Evropa in skupno načrtovanje programov omogoča pregled pobud Ekipe Evropa in skupnega načrtovanja programov. 

Na njem so informacije o pobudah Ekipe Evropa in postopku skupnega načrtovanja programov za vsako državo, sodelujočih članih Ekipe Evropa in drugih dokumentih. Na voljo so tudi združene informacije o pobudah Ekipe Evropa po regijah.

Aktualno