Przejdź do treści głównej
International Partnerships

Kraje

UE ustala obszary polityki i cele szczegółowe z każdym krajem i regionem partnerskim w ramach procesu programowania. Ogólną podstawę współpracy UE z krajami i regionami określają wieloletnie plany orientacyjne. Sposób realizacji programu w danym kraju przedstawiany jest w rocznym planie działania. 

Afryka Subsaharyjska

Przed Afryką otwierają się nowe perspektywy i pojawiają się nowe wyzwania. Wynikają one ze zmian gospodarczych, politycznych, społecznych, technologicznych, klimatycznych i środowiskowych, z kryzysów zdrowotnych oraz zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa. Unia Europejska wzywa do strategicznego partnerstwa z Afryką, aby razem stawić czoła tym nowym wyzwaniom oraz realizować wspólne priorytety i interesy. 

Więcej informacji

Bliski Wschód, Azja i region Pacyfiku

To region niezwykle zróżnicowany pod względem antropogeografii i geografii fizycznej, gospodarki, postępu społecznego oraz poziomu rozwoju i demokracji. Obejmuje pełne spektrum krajów: od tych o wysokim stopniu uprzemysłowienia po te najsłabiej rozwinięte. Z perspektywy zaangażowania UE i współpracy istnieją jednak wspólne zbieżne priorytety, które oferują szanse maksymalizacji oddziaływania.

Więcej informacji

Obie Ameryki i Karaiby

Partnerstwo z Amerykami i Karaibami ma kluczowe znaczenie dla dążenia UE do zapewnienia Europie silniejszej pozycji na świecie. Ten zróżnicowany obszar obejmuje czterech strategicznych partnerów UE (Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk i Brazylię) oraz pięciu członków grupy G-20. Stowarzyszenie UE z tą grupą krajów o zbieżnych poglądach ma znaczenie geostrategiczne – Europa oraz Ameryka i Karaiby mogą mieć decydujący wpływ na kształtowanie światowego porządku po pandemii COVID-19.

Więcej informacji

Kraje i terytoria zamorskie

Stowarzyszenie Unii Europejskiej z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) ma na celu promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a UE jako całością. Stowarzyszenie opiera się na celach, zasadach i wartościach wspólnych dla KTZ, krajów UE, do których należą, oraz Unii Europejskiej.

Więcej informacji