Skip to main content
International Partnerships

Kraje

UE ustala obszary polityki i cele szczegółowe z każdym krajem i regionem partnerskim w ramach procesu programowania. Ogólną podstawę współpracy UE z krajami i regionami określają wieloletnie plany orientacyjne. Sposób realizacji programu w danym kraju przedstawiany jest w rocznym planie działania. 

Afryka Subsaharyjska

Przed Afryką otwierają się nowe perspektywy i pojawiają się nowe wyzwania. Wynikają one ze zmian gospodarczych, politycznych, społecznych, technologicznych, klimatycznych i środowiskowych, z kryzysów zdrowotnych oraz zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa. Unia Europejska wzywa do strategicznego partnerstwa z Afryką, aby razem stawić czoła tym nowym wyzwaniom oraz realizować wspólne priorytety i interesy. 

Więcej informacji

Bliski Wschód, Azja i region Pacyfiku

To region niezwykle zróżnicowany pod względem antropogeografii i geografii fizycznej, gospodarki, postępu społecznego oraz poziomu rozwoju i demokracji. Obejmuje pełne spektrum krajów: od tych o wysokim stopniu uprzemysłowienia po te najsłabiej rozwinięte. Z perspektywy zaangażowania UE i współpracy istnieją jednak wspólne zbieżne priorytety, które oferują szanse maksymalizacji oddziaływania.

Więcej informacji

Obie Ameryki i Karaiby

Partnerstwo z Amerykami i Karaibami ma kluczowe znaczenie dla dążenia UE do zapewnienia Europie silniejszej pozycji na świecie. Ten zróżnicowany obszar obejmuje czterech strategicznych partnerów UE (Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk i Brazylię) oraz pięciu członków grupy G-20. Stowarzyszenie UE z tą grupą krajów o zbieżnych poglądach ma znaczenie geostrategiczne – Europa oraz Ameryka i Karaiby mogą mieć decydujący wpływ na kształtowanie światowego porządku po pandemii COVID-19.

Więcej informacji

Kraje i terytoria zamorskie

Stowarzyszenie Unii Europejskiej z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ) ma na celu promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego KTZ oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a UE jako całością. Stowarzyszenie opiera się na celach, zasadach i wartościach wspólnych dla KTZ, krajów UE, do których należą, oraz Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Aruba

Bonaire

Curaçao

French Polynesia

French Southern and Antarctic Territories

Greenland

New Caledonia

Saba

Saint Barthélemy

Saint Pierre and Miquelon

Sint Eustatius

Sint Maarten

Wallis and Futuna