Skip to main content
International Partnerships

Valstis

Plānošanas procesā ES nosaka savas politikas jomas un konkrētos mērķus katrai partnervalstij un reģionam. Daudzgadu indikatīvajos plānos (DIP) ir izklāstīts vispārējais pamats ES sadarbībai valstīs un reģionos. Gada rīcības plānos ir izklāstīts, kā notiek plānošana attiecīgajā valstī. 

Subsahāras Āfrika

Āfrikā rodas jaunas iespējas un problēmas, kas izriet no ekonomiskām, politiskām, sociālām, tehnoloģiskām, klimata un vides pārmaiņām, veselības krīzēm, kā arī mainīgajiem drošības apdraudējumiem. Eiropas Savienība aicina veidot stratēģisku partnerību ar Āfriku, lai kopīgi risinātu šīs jaunās problēmas un īstenotu kopīgas prioritātes un intereses. 

Plašāk par Subsahāras Āfriku

Tuvie Austrumi, Āzija un Klusā okeāna reģions

Šajā reģionā cilvēku un fiziskā ģeogrāfija, ekonomika, sociālais progress un attīstības un demokrātijas līmenis ir ārkārtīgi neviendabīgi, ir pārstāvēts viss spektrs: gan augsti industrializētas, gan vismazāk attīstītas valstis. Tomēr pastāv visaptverošas ES iesaistes prioritātes un apvienotas darbības, kas sniedz iespējas maksimāli palielināt ietekmi.

Plašāk par Āziju, Klusā okeāna reģionu un Tuvajiem Austrumiem

Ziemeļamerika, Dienvidamerika un Karību jūras reģions

Partnerībai ar Ziemeļameriku un Dienvidameriku un Karību jūras reģionu ir būtiska nozīme ES centienos nodrošināt lielāku Eiropas ietekmi pasaulē. Šajā daudzveidīgajā zonā ietilpst četri ES stratēģiskie partneri (Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika un Brazīlija) un piecas G20 dalībvalstis. ES asociācijai ar šo līdzīgi domājošo valstu grupu ir ģeostratēģiska nozīme, — Eiropai, Ziemeļamerikai un Dienvidamerikai un Karību jūras reģionam var būt izšķiroša ietekme pasaules kārtības veidošanā pēc Covid-19.

Plašāk par Ziemeļameriku un Dienvidameriku un Karību jūras reģionu

Aizjūras zemes un teritorijas

Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) asociācijas ar Eiropas Savienību mērķis ir veicināt AZT ekonomisko un sociālo attīstību un izveidot ciešas ekonomiskās attiecības starp tām un ES kopumā. Tā ir balstīta uz mērķiem, principiem un vērtībām, kas ir kopīgi AZT, dalībvalstīm, uz kurām tās attiecas, un Eiropas Savienībai.

Plašāk par AZT

Aruba

Bonaire

Curaçao

French Polynesia

French Southern and Antarctic Territories

Greenland

New Caledonia

Saba

Saint Barthélemy

Saint Pierre and Miquelon

Sint Eustatius

Sint Maarten

Wallis and Futuna