Przejdź do treści głównej
International Partnerships

Centrum wiedzy

Nauka i rozpowszechnianie wiedzy stoją u podstaw naszej pracy. Pomagają nam promować spójne polityki i skuteczny rozwój. Opracowaliśmy szereg narzędzi, do których dostęp mają wszyscy nasi pracownicy i partnerzy.

km-lightbulb-white-bg.png

Za sprawą tej strategii Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych ma stać się opartą na współpracy i uczeniu się od siebie nawzajem organizacją, która gromadzi, rozpowszechnia oraz wykorzystuje wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywania swoich zadań.

capacity4dev banner

Capacity4dev to platforma wymiany wiedzy stworzona przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Partnerstw Międzynarodowych. Platforma umożliwia specjalistom ds. rozwoju nawiązywanie kontaktów na całym świecie, tak aby mogli ze sobą współpracować oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

intpa-academy-logo_en.png

Akademia na rzecz partnerstw międzynarodowych to centralny portal, na którym dostępne są bezpłatne interaktywne kursy online, materiały dydaktyczne, nagrania wideo, webinaria na żywo itp. Zasoby są dostępne dla naszych partnerów z całej międzynarodowej społeczności zajmującej się problematyką rozwoju, przez co pomagają zapewnić spójność polityki.

Zasadniczym elementem udanych projektów i programów współpracy finansowanych przez UE jest skuteczna komunikacja. Partnerzy muszą planować działania komunikacyjne już na początku realizacji projektu.
Wymogi dotyczące komunikacji i widoczności obowiązujące partnerów wykonawczych weszły w życie 1 stycznia 2018 r. i mają zastosowanie do wszystkich umów podpisanych od tego dnia.

Wytyczne mają na celu wspieranie Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych, delegatur UE i usługodawców zewnętrznych w opracowywaniu efektownych, nowoczesnych i spójnych treści cyfrowych, które odzwierciedlają językowy i wizualny styl partnerstw międzynarodowych UE.

Nasze najnowsze publikacje

Więcej publikacji