Skip to main content
International Partnerships

Centrum wiedzy

Nauka i rozpowszechnianie wiedzy stanowią istotę naszych procesów. Pomagają nam promować spójność polityki i skuteczność rozwoju. Opracowaliśmy szereg narzędzi, do których dostęp mają wszyscy pracownicy i partnerzy.

Strategia zarządzania wiedzą

Za sprawą strategii Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych ma się stać opartą na współpracy i nauce organizacją, która gromadzi, rozpowszechnia oraz wykorzystuje wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywania swoich zadań.

Capacity4dev:

Capacity4dev to internetowa platforma Unii Europejskiej, w ramach której użytkownicy – specjaliści ds. rozwoju – mogą rozpowszechniać wiedzę i dzielić się doświadczeniami z działalności na całym świecie. Dołącz do platformy, aby uczyć się od ekspertów i dzielić się doświadczeniami.

EU International Partnerships Academy

Akademia na rzecz partnerstwa międzynarodowego to centralny portal, na którym dostępne są bezpłatne interaktywne kursy online, materiały dydaktyczne, nagrania wideo, webinaria na żywo itp. Zasoby są dostępne dla naszych partnerów z całej międzynarodowej społeczności rozwoju, przez co pomagają zapewnić spójność polityki.

Wsparcie z UE – informowanie i zwiększanie widoczności

Zasadniczym elementem udanych projektów i programów współpracy finansowanych przez UE jest skuteczna komunikacja. Partnerzy muszą planować działania komunikacyjne już na początku swoich działań.
Wymogi dotyczące komunikacji i widoczności obowiązujące partnerów wykonawczych weszły w życie 1 stycznia 2018 r. i mają zastosowanie do wszystkich umów podpisanych od tego dnia.

Wytyczne dotyczące treści cyfrowych

Wytyczne mają na celu wspieranie Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych, delegatur UE i usługodawców zewnętrznych w opracowywaniu efektownych, nowoczesnych i spójnych treści cyfrowych, które odzwierciedlają językowy i wizualny styl partnerstw międzynarodowych UE.

Nasze najnowsze publikacje

Więcej publikacji