Skip to main content
International Partnerships

Lande

EU definerer sine politikområder og specifikke mål sammen med hvert enkelt partnerland og hver enkelt partnerregion gennem den såkaldte programmeringsproces. Flerårige vejledende planer skitserer det overordnede grundlag for EU-samarbejdet i de forskellige lande og regioner. De årlige handlingsplaner fastlægger gennemførelsen af programmerne i et land. 

Afrika syd for Sahara

Der opstår nye muligheder og udfordringer i Afrika som følge af økonomiske, politiske, sociale, teknologiske, klima- og miljømæssige ændringer, sundhedskriser samt nye sikkerhedstrusler. EU opfordrer til et strategisk partnerskab med Afrika for at tackle disse nye udfordringer i fællesskab og forfølge fælles prioriteter og interesser. 

Mere om Afrika syd for Sahara

Mellemøsten, Asien og Stillehavsområdet

Denne region er yderst forskelligartet med hensyn til social og fysisk geografi, økonomi, sociale fremskridt, udviklingsniveau og demokrati og omfatter hele spektret fra stærkt industrialiserede til mindst udviklede lande. Ikke desto mindre bygger EU's engagement og fælles indsatser på overordnede prioriteter, der peger i samme retning og giver mulighed for at opnå den størst mulige effekt.

Mere om Asien, Stillehavsområdet og Mellemøsten

Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien

Partnerskabet med Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien er afgørende for EU's ambition om at sikre et stærkere Europa i verden. Dette mangfoldige område omfatter fire af EU's strategiske partnere (USA, Canada, Mexico og Brasilien) og fem G20-medlemmer. EU's sammenslutning med denne ligesindede gruppe af lande er geostrategisk relevant – Europa, Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien kan få afgørende indflydelse på verdensordenen efter covid-19.

Mere om Nord-, Syd- og Mellemamerika og Caribien

Oversøiske lande og territorier

Formålet med sammenslutningen mellem de oversøiske lande og territorier (OLT'er) og EU er at fremme OLT'ernes økonomiske og sociale udvikling og etablere nære økonomiske forbindelser mellem dem og EU som helhed. Den er baseret på mål, principper og værdier, som er fælles for OLT'erne, for de medlemslande, som hører under dem, og for EU.

Mere om OLT'erne

Aruba

Bonaire

Curaçao

French Polynesia

French Southern and Antarctic Territories

Greenland

New Caledonia

Saba

Saint Barthélemy

Saint Pierre and Miquelon

Sint Eustatius

Sint Maarten

Wallis and Futuna