Gå til hovedindholdet
International Partnerships

Videncenter

Læring og videndeling er kernen i vores proces. De hjælper os med at fremme sammenhæng i politikkerne og effektiv udvikling. Vi har udviklet en række værktøjer, som alle vores medarbejdere og partnere har adgang til.

km-lightbulb-white-bg.png

Formålet med strategien er at gøre Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber til en samarbejds- og læringsorganisation, der udvikler, deler og anvender den viden og ekspertise, den har brug for til at udføre sin opgave.

capacity4dev banner

Capacity4dev er en platform for videndeling, der er oprettet af Kommissionens Generaldirektorat for Internationale Partnerskaber for at forbinde udviklingsfagfolk i hele verden, så de kan samarbejde og dele viden og erfaringer om deres arbejde.

intpa-academy-logo_en.png

EU's internationale partnerskabsakademi er vores centrale e-læringsportal med gratis og interaktive onlinekurser, undervisningsmateriale, videoer, live-webinarer osv. Det er åbent for hele det internationale udviklingssamfund og fremmer indbyrdes sammenhæng i politikkerne, fordi det giver os mulighed for at dele metoder med alle vores partnere.

Effektiv kommunikation er et vigtigt element i vellykkede EU-finansierede samarbejdsprojekter og -programmer. Partnerne skal planlægge kommunikationsaktiviteter helt fra starten af deres arbejde.
"Kravene til kommunikation og synlighed" for partnere, der står for implementering, trådte i kraft den 1. januar 2018 og gælder for alle kontrakter, der er underskrevet fra denne dato.

Retningslinjerne hjælper Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber, EU-delegationerne og de eksterne tjenesteydere til at producere stærkt, moderne og sammenhængende digitalt indhold, som afspejler EU's internationale partnerskabers mundtlige og visuelle stil.

Vores seneste publikationer

Flere publikationer