Skip to main content
International Partnerships

Videncenter

Læring og videndeling er kernen i vores proces. De hjælper os med at fremme sammenhæng i politikkerne og effektiv udvikling. Vi har udviklet en række værktøjer, som alle vores medarbejdere og partnere har adgang til.

Strategi for videnstyring

Formålet med strategien er at gøre Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber til en samarbejds- og læringsorganisation, der udvikler, deler og anvender den viden og ekspertise, den har brug for til at udføre sin opgave.

Capacity4dev

Capacity4dev er EU's platform for onlinevidendeling, der forbinder udviklingseksperter med henblik på at udveksle viden og erfaringer om deres aktiviteter i hele verden. Deltag i fællesskabet for at komme i kontakt med ligestillede, lære af dem og dele dine erfaringer.

EU's internationale partnerskabsakademi

EU's internationale partnerskabsakademi er vores centrale e-læringsportal med gratis og interaktive onlinekurser, undervisningsmateriale, videoer, live-webinarer osv. Det er åbent for hele det internationale udviklingssamfund og fremmer sammenhæng i politikkerne, fordi det giver os mulighed for at dele metoder med alle vores partnere.

Kommunikation og synliggørelse af EU

Effektiv kommunikation er et vigtigt element i vellykkede EU-finansierede samarbejdsprojekter og -programmer. Partnerne skal planlægge kommunikationsaktiviteter helt fra starten af deres arbejde.
"Kravene til kommunikation og synlighed" for gennemførelsespartnerne trådte i kraft den 1. januar 2018 og gælder for alle kontrakter, der er undertegnet fra denne dato.

Retningslinjer for digitalt indhold

Retningslinjerne hjælper Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber, EU-delegationerne og de eksterne tjenesteydere til at producere stærkt, moderne og sammenhængende digitalt indhold, som afspejler EU's internationale partnerskabers mundtlige og visuelle stil.

Vores seneste publikationer

Flere publikationer