Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
International Partnerships

Χώρες

Η ΕΕ καθορίζει τους τομείς πολιτικής και τους ειδικούς στόχους της με κάθε χώρα και περιφέρεια εταίρο μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (ΠΕΠ) περιγράφουν τη συνολική βάση της συνεργασίας της ΕΕ σε χώρες και περιφέρειες. Τα ετήσια σχέδια δράσης καθορίζουν την εφαρμογή του προγραμματισμού σε μια χώρα. 

Υποσαχάρια Αφρική

Νέες προοπτικές και προκλήσεις αναδύονται στην Αφρική λόγω οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, κρίσεων στον τομέα της υγείας, καθώς και εξελισσόμενων απειλών κατά της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική για την από κοινού αντιμετώπιση αυτών των αναδυόμενων προκλήσεων και την επιδίωξη κοινών προτεραιοτήτων και συμφερόντων. 

Περισσότερα για την υποσαχάρια Αφρική

Μέση Ανατολή, Ασία και Ειρηνικός

Η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά ανομοιογενής όσον αφορά την ανθρώπινη και φυσική γεωγραφία, την οικονομία, την κοινωνική πρόοδο και το επίπεδο ανάπτυξης και δημοκρατίας, καθώς καλύπτει το πλήρες φάσμα μεταξύ των εξαιρετικά βιομηχανοποιημένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν γενικές συγκλίνουσες προτεραιότητες για τη δέσμευση της ΕΕ και κοινές δράσεις, οι οποίες προσφέρουν δυνατότητες μεγιστοποίησης του αντικτύπου.

Περισσότερα σχετικά με την Ασία, τον Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή

Αμερική και Καραϊβική

Η εταιρική σχέση με την Αμερική και την Καραϊβική είναι καίριας σημασίας για τη φιλοδοξία της ΕΕ να διασφαλίσει μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο. Αυτός ο πολισχιδής τομέας περιλαμβάνει τέσσερις από τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και Βραζιλία) και πέντε μέλη της G20. Η σύνδεση της ΕΕ με αυτή την ομάδα χωρών που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις έχει γεωστρατηγική σημασία — η Ευρώπη, η Βόρεια και Νότια Αμερική και η Καραϊβική μπορούν να ασκήσουν αποφασιστική επιρροή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης μετά την πανδημία COVID-19.

Περισσότερα για την Βόρεια και Νότια Αμερική και την Καραϊβική

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη

Η σύνδεση μεταξύ των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ και στη δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της ΕΕ στο σύνολό της. Βασίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που είναι κοινές στις ΥΧΕ, στα κράτη μέλη στα οποία υπάγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα για τις ΥΧΕ