Prejsť na hlavný obsah
International Partnerships

Krajiny

EÚ vymedzuje svoje oblasti politiky a konkrétne ciele s každou partnerskou krajinou a regiónom prostredníctvom procesu programovania. Vo viacročných orientačných plánoch sa uvádza celkový základ spolupráce EÚ v jednotlivých krajinách a regiónoch. V ročných akčných plánoch sa stanovuje vykonávanie programovania v jednotlivých krajinách. 

Subsaharská Afrika

V Afrike sa objavujú nové vyhliadky a výzvy vyplývajúce z hospodárskych, politických, sociálnych, technologických, klimatických a environmentálnych zmien, zdravotných kríz, ako aj vyvíjajúcich sa bezpečnostných hrozieb. Európska únia vyzýva na strategické partnerstvo s Afrikou s cieľom spoločne riešiť tieto vznikajúce výzvy a zameriavať sa na spoločné priority a záujmy. 

Viac o subsaharskej Afrike

Blízky východ, Ázia a Tichomorie

Tento región je mimoriadne rôznorodý z hľadiska humánnej a fyzickej geografie, hospodárstva, sociálneho pokroku a úrovne rozvoja a demokracie, pričom zahŕňa celé spektrum krajín, a to od vysoko industrializovaných až po najmenej rozvinuté. Existujú však vzájomné priority v oblasti konvergencie, ktoré opodstatňujú angažovanosť a spoločné opatrenia EÚ a ktoré ponúkajú možnosti na maximalizáciu vplyvu.

Viac o Ázii, Tichomorí a Blízkom východe

Amerika a Karibik

Partnerstvo s Amerikou a Karibikom je ústredným prvkom ambície EÚ zabezpečiť silnejšiu Európu vo svete. Táto rôznorodá oblasť zahŕňa štyroch strategických partnerov EÚ (Spojené štáty, Kanada, Mexiko a Brazília) a piatich členov skupiny G20. Pridruženie medzi EÚ a touto podobne zmýšľajúcou skupinou krajín má geostrategický význam – Európa a Amerika s Karibikom môžu mať rozhodujúci vplyv na formovanie svetového poriadku po pandémii COVID-19.

Viac o Amerike a Karibiku

Zámorské krajiny a územia

Cieľom pridruženia medzi zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) a Európskou úniou je podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja ZKÚ a nadviazanie úzkych hospodárskych vzťahov medzi nimi a EÚ ako celkom. Toto pridruženie je založené na cieľoch, zásadách a hodnotách, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, členské štáty, ku ktorým prináležia, a Európsku úniu.

Viac o ZKÚ