Põhisisu juurde
International Partnerships

Global Gateway rahastamine

Leidke Global Gateway projektide projektikonkursid ja hanked ning lugege, kuidas strateegiat rahastatakse

Rahastamisvõimalused

Leidke Global Gateway hanke- ja toetusvõimalusi Euroopa Komisjoni rahastamis- ja hankeportaalist.

300 miljardit eurot
kaasatud investeeringutesse 2027. aastaks
53 miljardi euro
suurune tagatis
232 miljardit eurot
kestlikke investeeringuid

Rahastamisallikad

EL ja ELi liikmesriigid kaasavad aastatel 2021–2027 taristuarendusse kuni 300 miljardi euro ulatuses investeeringuid.

See hõlmab kuni 135 miljardi euro väärtuses investeeringuid, mille EL on teinud võimalikuks, ning 145 miljardi euro ulatuses Euroopa finants- ja arengu rahastamise asutuste kavandatud investeeringuid, mida täiendab toetuste rahastamine.

Euroopa Kestliku Arengu Fond+

Meie uus ja peamine riskijagamisvahend ajavahemikuks 2021–2027 on Euroopa Kestliku Arengu Fond+ (EFSD+). See on kümme korda suurem kui selle eelkäija EFSD, mida kohaldatakse kogu maailmas, ja selle puhul juhindutakse kahest põhimõttest:

  • kõigepealt poliitika;
  • riigipõhised lähenemisviisid.

Selle perioodi tagatise maht on 53 miljardit eurot ja eeldatakse, et see võimendab kestlikke investeeringuid kuni 232 miljardi euro ulatuses. Täiendavat rahastust antakse toetustena arengut rahastavatele asutustele, mis neid kombineerivad või „segavad“ laenudega.

EFSD+ raames kasutab komisjon segarahastamist sektorites, turgudel ja toimingutes, kus tagatis ei aita kitsaskohti kõrvaldada. Need võivad olla nii avaliku kui ka erasektori toimingud.

Euroopa ühendamise rahastu – Digivaldkond: digitaalse ühenduvuse taristu

Digitehnoloogial on meie majanduses ja ühiskonnas keskne roll, võimaldades veebipõhist suhtlust ning uusi viise elamiseks, töötamiseks ja ettevõtluseks. Nende tehnoloogiate toimimiseks on vaja asjakohast taristut.  

Hoolimata kasvavast vajadusest ühenduvuse järele, on digitaalse ühenduvuse taristu era- ja avaliku sektori poolses rahastamises endiselt märkimisväärne erinevus. Euroopa ühendamise rahastust toetatakse Global Gateway investeeringuid, mis on suunatud ohutule, turvalisele ja kestlikule kõrgjõudlusega taristule.

Keskkonnahoidlike investeeringute toetamine

EL toetab ka partnerriike, aidates neil arendada ja laiendada oma roheliste võlakirjade turgu – rahastamiskorda, mille puhul emitent kohustub kasutama saadud tulu keskkonda ja kestlikkust edendavate projektide rahastamiseks.