Skip to main content
International Partnerships

Strategie Global Gateway – financování

Výzvy k předkládání návrhů a nabídková řízení na projekty Global Gateway a informace o tom, jak je strategie financována

Možnosti financování

Výzvy k předkládání návrhů a grantové příležitosti Global Gateway najdete na portálu Evropské komise pro financování a nabídková řízení.

300 miliard eur
mobilizováno v investicích do roku 2027
53 miliard eur
objem záruky
232 miliard eur
udržitelné investice

Zdroje financování

Evropská unie a její členské země chtějí v letech 2021–2027 zmobilizovat investice do rozvoje infrastruktury ve výši až 300 miliard eur.

Jedná se o investice v hodnotě až 135 miliard eur ze strany EU a 145 miliard eur plánovaných objemů investic ze strany evropských finančních a rozvojových institucí doplněných grantovým financováním.

Evropský fond pro udržitelný rozvoj +

Novým a hlavním nástrojem pro sdílení rizik na období 2021–2027 je Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+). Je desetkrát větší než jeho předchůdce EFSD, má globální dosah a opírá se o dvě zásady:

  • politika na prvním místě
  • přístup založený na potřebách jednotlivých zemí

V tomto období pokryje objem záruk ve výši 53 miliard eur a očekává se, že aktivuje udržitelné investice ve výši až 232 miliard eur. Dodatečné financování bude poskytnuto prostřednictvím grantů rozvojovým finančním institucím, které je propojí s půjčkami.

V rámci EFSD+ používá Evropská komise toto propojování v odvětvích, na trzích a u operací, kde záruka neřeší příslušné překážky. Může se jednat o operace ve veřejném i soukromém sektoru.

Nástroj pro propojení Evropy (Digital) – infrastruktura pro digitální konektivitu

Digitální technologie hrají v ekonomice i společnosti klíčovou úlohu, neboť umožňují online interakce a nové způsoby žití, výkonu práce a podnikání. Aby však správně fungovaly, potřebují k tomu vhodnou infrastrukturu.  

Navzdory rostoucí potřebě propojení stále existuje značný nedostatek soukromého i veřejného financování infrastruktury pro digitální konektivitu. Investice v rámci strategie Global Gateway, které se zaměřují na budování bezpečné, zabezpečené a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury, proto podporuje Nástroj pro propojení Evropy.

Podpora zelených investic

Evropská unie bude rovněž podporovat partnerské země tak, že jim pomůže rozvíjet a rozšiřovat jejich trhy s tzv. zelenými dluhopisy. Jedná se o mechanismy financování, v nichž se emitent zavazuje použít získané peněžní prostředky k financování projektů podporujících životní prostředí a udržitelnost.