Siirry pääsisältöön
International Partnerships

Global Gateway -strategian rahoitus

Hae Global Gateway -hankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä ja tarjouskilpailuja ja tutustu siihen, miten strategiaa rahoitetaan.

Rahoitusmahdollisuudet

Tutustu Global Gateway -hankkeiden tarjouskilpailuihin ja saatavilla oleviin avustuksiin Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

300 mrd. euron
investoinnit vuoteen 2027 mennessä
53 mrd. euron
takaukset
232 mrd. euron
kestävät investoinnit

Rahoituslähteet

EU:n ja sen jäsenmaiden odotetaan saavan strategian avulla aikaan jopa 300 miljardin euron investoinnit infrastruktuurin kehittämiseen vuosina 2021–2027.

Tähän sisältyy jopa 135 miljardia euroa EU:n mahdollistamia investointeja, minkä lisäksi eurooppalaiset rahoitus- ja kehitysrahoituslaitokset voivat käyttää suunniteltuihin investointeihin 145 miljardia euroa. Rahoitusta on tarjolla myös avustuksina.

Euroopan kestävän kehityksen rahasto plus

Strategian uusin ja tärkein riskinjakoväline vuosiksi 2021–2027 on Euroopan kestävän kehityksen rahasto plus (EKKR+). Se on kymmenen kertaa suurempi kuin edeltäjänsä Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR). Rahoitusta kanavoidaan maailmanlaajuisesti, ja rahaston toiminnassa noudatetaan kahta ohjenuoraa:

  • politiikka ensin -periaate
  • maalähtöiset lähestymistavat

Rahasto kattaa 53 miljardin euron takaukset tällä kaudella, ja sen odotetaan saavan liikkeelle jopa 232 miljardia euroa kestäviä investointeja. Lisärahoitusta myönnetään avustuksina kehitysrahoituslaitoksille, jotka yhdistävät ne lainoihin.

EKKR+:n puitteissa komissio käyttää rahoituslähteiden yhdistämistä aloilla, markkinoilla ja toimissa, joissa takaukset eivät poista rahoituksen pullonkauloja. Näihin voi kuulua sekä julkisen että yksityisen sektorin toimia.

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosio – digitaalinen yhteenliitettävyysinfrastruktuuri

Digitaaliteknologialla on keskeinen rooli taloudessa ja yhteiskunnassa, sillä se mahdollistaa verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja tarjoaa uusia tapoja elää, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa. Nämä teknologiat edellyttävät asianmukaisia infrastruktuureja.  

Vaikka yhteenliitettävyyden tarve kasvaa, digitaalisen yhteenliitettävyysinfrastruktuurin yksityisessä ja julkisessa rahoituksessa esiintyy edelleen merkittävää vajetta. Verkkojen Eurooppa -välineen avulla tuetaan Global Gateway -strategian investointeja turvalliseen, varmaan ja kestävään korkean suorituskyvyn infrastruktuuriin.

Vihreiden investointien tukeminen

EU tukee kumppanimaita myös auttamalla niitä kehittämään ja laajentamaan vihreiden joukkolainojen markkinoita. Tällaisissa rahoitusjärjestelyissä liikkeeseenlaskija sitoutuu käyttämään kerättyjä varoja ympäristöä ja kestävää kehitystä edistävien hankkeiden rahoittamiseen.