Mur għall-kontenut ewlieni
International Partnerships

Finanzjament ta’ Global Gateway

Sib sejħiet għal proposti u offerti għal proġetti ta’ Global Gateway u aqra kif l-istrateġija hi ffinanzjata.

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Ara l-Opportunitajiet ta’ offerti u ta’ għotjiet ta’ Global Gateway fuq il-portal tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-finanzjament u l-offerti.

€300 biljun
Immobilizzati f’investimenti sal-2027
€53 biljun
Volum ta’ garanzija
€232 biljun
Investimenti sostenibbli

Sorsi ta’ finanzjament

L-UE u l-Istati Membri tal-UE se jimmobilizzaw investimenti fl-iżvilupp tal-infrastruttura sa €300 biljun fis-snin 2021-2027.

Dan jinkludi sa €135 biljun ta’ investimenti li saru possibbli mill-UE u €145 biljun ta’ volumi ta’ investiment ippjanati mill-istituzzjonijiet finanzjarji u finanzjarji għall-iżvilupp Ewropej, ikkomplementati minn finanzjament b’għotjiet.

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli+

L-istrument il-ġdid u prinċipali tagħna għall-kondiviżjoni tar-riskji għall-perjodu 2021-27 hu l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli Plus (EFSD +). Se jkun 10 darbiet akbar mill-predeċessur tiegħu, l-EFSD, applikat globalment, u mmexxi minn żewġ prinċipji

  • il-politika l-ewwel
  • l-approċċi mmexxijin mill-pajjiżi

Dan se jkopri €53 biljun f’volum ta’ garanzija għal dan il-perjodu u hu mistenni li jingrana sa €232 biljun ta’ investimenti sostenibbli. Finanzjament addizzjonali se jiġi pprovdut minn għotjiet lill-istituzzjonijiet ta’ finanzjament għall-iżvilupp li se jikkombinawhom, jew “iħalltuhom”, ma’ self.

Skont l-EFSD+, il-Kummissjoni tuża “taħlit” fis-setturi, fis-swieq u fl-operazzjonijiet fejn il-garanzija ma tindirizzax il-konġestjonijiet rilevanti. Dawn jistgħu jkunu kemm operazzjonijiet tas-settur pubbliku kif ukoll dak privat.

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) Diġitali - infrastruttura tal-konnettività diġitali

It-teknoloġiji diġitali għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija u s-soċjetà tagħna, li jippermettu interazzjoni online u modi ġodda ta’ għajxien, xogħol u negozju. Dawn it-teknoloġiji jeħtieġu l-infrastrutturi xierqa biex jiffunzjonaw.  

Minkejja l-ħtieġa dejjem tikber għall-konnettività, għad hemm lakuna sinifikanti fil-finanzjament privat u pubbliku għall-infrastruttura tal-konnettività diġitali. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tappoġġja l-investimenti ta’ Global Gateway iddedikati għal infrastruttura sikura, sigura u sostenibbli bi prestazzjoni għolja.

Appoġġ għall-investiment ekoloġiku

L-UE se tappoġġja wkoll lill-pajjiżi sħab billi tgħinhom jiżviluppaw u jespandu s-swieq tagħhom għall-bonds ekoloġiċi - arranġamenti ta’ finanzjament fejn l-emittent jimpenja ruħu li juża r-rikavati biex jiffinanzja proġetti li jippromwovu l-ambjent u s-sostenibbiltà.