Mur għall-kontenut ewlieni
International Partnerships

Politika

L-UE tindirizza l-isfidi globali permezz ta’ sħubijiet internazzjonali li jiddefendu u jippromwovu l-valuri u l-interessi Ewropej, u jikkontribwixxu għall-paċi u l-prosperità fid-dinja.

Strateġija ta’ Global Gateway

Is-sħubijiet Internazzjonali tal-UE jiffukaw fuq dawn l-oqsma ta’ politika:

Klima, ambjent u enerġija

Bħala mexxej globali, l-UE tmexxi l-isforzi internazzjonali biex tindirizza l-isfidi ambjentali u tippromwovi l-implimentazzjoni ta’ politiki ambizzjużi dwar l-ambjent, il-klima u l-enerġija madwar id-dinja. 

Diġitali u infrastruttura

Bl-istrateġija Diġitali tal-UE u sħubijiet diġitali ġodda, l-UE tistinka biex trawwem viżjoni ċċentrata fuq il-bniedem għall-ekonomija u s-soċjetà diġitali madwar id-dinja. 

Ugwaljanza bejn il-ġeneri

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hi waħda mill-valuri ewlenin tal-UE. In-nisa u l-bniet huma aġenti ewlenin għall-iżvilupp u għall-bidla. Il-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet huma vitali għall-bini ta’ soċjetajiet ġusti, inklużivi, prosperi u paċifiċi kullimkien.

Żvilupp tal-bniedem

Is-saħħa, l-edukazzjoni u standard tal-għajxien deċenti huma l-elementi ewlenin biex jiġi żgurat l-iżvilupp tal-bniedem. L-UE taħdem mal-pajjiżi sħab biex tappoġġja s-sistemi u l-infrastrutturi tas-saħħa, il-politiki tal-edukazzjoni, il-protezzjoni soċjali u biex tnaqqas l-inugwaljanzi.

Migrazzjoni u spostament sfurzat

L-għan tagħna hu li niżguraw li l-migrazzjoni tkun sikura, ordnata u regolari. Aħna nipproteġu lill-migranti u lir-refuġjati minn forom perikolużi u abbużivi ta’ migrazzjoni.

Paċi u governanza

L-UE tippromwovi u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt madwar id-dinja. Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma marbutin b’mod inseparabbli. 

Tkabbir sostenibbli u impjiegi

L-impjiegi, ix-xogħol deċenti u l-investiment huma fil-qalba tat-tkabbir sostenibbli. L-investiment fin-nies jimxi id f’id mat-tkabbir ekonomiku u l-investiment. L-investiment jippermetti lis-settur privat ta’ pajjiż jagħti spinta lill-iżvilupp u l-kompetittività tiegħu, li min-naħa tiegħu joħloq l-impjiegi u japprofondixxi l-integrazzjoni kummerċjali.

Żgħażagħ

Iż-żgħażagħ huma muturi ewlenin ta’ bidla pożittiva, u sħab essenzjali biex javvanzaw l-iżvilupp sostenibbli u inklużiv. Kważi d-deċiżjonijiet kollha ta’ politika għandhom impatt fuq iż-żgħażagħ, u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ hi ċentrali għall-valuri u l-politiki tal-UE.

Qafas ta’ politika għall-iżvilupp

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Kif naħdmu

Dawn l-inizjattivi jidentifikaw prijoritajiet kritiċi li jillimitaw l-iżvilupp f’pajjiż jew reġjun partikolari, fejn sforz ikkoordinat u koerenti minn “Tim Ewropa” jagħti riżultati konkreti b’impatt trasformattiv.

Naddattaw l-għajnuna tagħna għall-pajjiż jew reġjuni li għandhom bżonnha. Programmi fuq livell globali jħallu lill-UE tipprovdi għajnuna simili lill-pajjiżi li qed jiffaċċjaw problemi simili.

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni huma elementi ewlenin tal-ġestjoni operazzjonali u finanzjarja. Dawn jippermettu li jittieħdu azzjonijiet korrettivi jekk ikun meħtieġ u jiżguraw l-obbligu ta’ rendikont lejn il-partijiet ikkonċernati u l-pubbliku ġenerali.

L-awditi tal-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp iffinanzjati mill-UE jitwettqu minn awdituri esterni professjonali.