Põhisisu juurde
International Partnerships

Global Gateway juhtimine

Global Gateway projekte töötab ühiselt välja ja viib ellu Euroopa tiim, mis koosneb ELi institutsioonidest, liikmesriikidest ja Euroopa finantseerimisasutustest, kes teevad koostööd Euroopa ettevõtjate, valitsuste, kodanikuühiskonna ja partnerriikide erasektoriga.

Global Gateway rakendamist juhivad komisjoni president, kõrge esindaja / asepresident ning vastutavad volinikud. Global Gateway nõukogu annab strateegilisi suuniseid strateegia „Global Gateway“ jaoks ja Euroopa tiimi algatuste väljatöötamiseks.

Global Gateway ettevõtlusalane nõuanderühm tagab erasektori kaasamise, saab ettevõtjatelt teavet ja jagab teadmisi, et maksimeerida investeeringute mõju ja tõhusust. Kodanikuühiskond osaleb dialoogi kaudu.

ELi delegatsioonid, liikmesriikide saatkonnad ja projektibürood aitavad koordineerida ja rakendada Global Gateway projekte ja Euroopa tiimi algatusi.