Направо към основното съдържание
International Partnerships

Управление на Global Gateway

Проектите по Global Gateway се разработват и изпълняват съвместно от „Екип Европа“, който се състои от институциите на ЕС, държавите членки, европейските финансови институции, работещи съвместно с европейските предприятия, правителствата, гражданското общество и частния сектор в държавите партньори.

Председателят на Комисията, върховният представител/заместник-председател на Комисията и отговорните комисари ръководят изпълнението на Global Gateway. Съвет на Global Gateway предоставя стратегически насоки за Global Gateway и разработването на инициативи в рамките на „Екип Европа“.

Консултативна бизнес група относно Global Gateway гарантира участието на частния сектор, получава информация от предприятията и споделя знания с цел оптимизиране на въздействието и ефективността на инвестициите. Гражданското общество се включва чрез диалог.

Делегациите на ЕС, посолствата на държавите членки и проектните бюра помагат за координирането и изпълнението на проектите по Global Gateway и инициативите на „Екип Европа“.

Новини по темата