Direct naar de inhoud
International Partnerships

Global Gateway-bestuur

De Global Gateway-projecten worden gezamenlijk ontwikkeld en gerealiseerd door Team Europa, bestaande uit de instellingen van de EU, de lidstaten en Europese financiële instellingen, die samenwerken met Europese ondernemingen, regeringen, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector in de partnerlanden.

De voorzitter van de Commissie, de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Commissie en de verantwoordelijke leden van de Commissie sturen de uitvoering van de Global Gateway aan. Het Global Gateway-comité verstrekt strategische begeleiding aan de Global Gateway en de ontwikkeling van Team Europa-initiatieven.

De Global Gateway-bedrijfsadviesgroep zorgt voor betrokkenheid van de particuliere sector, ontvangt input van bedrijven en deelt kennis om de impact en doeltreffendheid van de investeringen zo groot mogelijk te maken. Naast de raadplegingen op lokaal niveau, nemen het maatschappelijk middenveld en lokale overheden ook deel aan een adviesplatform voor het maatschappelijk middenveld en lokale overheden. Dit garandeert een inclusieve aanpak die gebaseerd is op de EU-waarden zodat de Global Gateway zijn doelstellingen verwezenlijkt in overeenstemming met de beginselen ervan. 

EU-delegaties, ambassades van de lidstaten en projectbureaus helpen bij de coördinatie en uitvoering van Global Gateway-projecten en initiatieven van Team Europa.

Al het nieuws over dit onderwerp