Preskoči na glavno vsebino
International Partnerships

Upravljanje strategije Global Gateway

Projekte strategije Global Gateway razvija in izvaja Ekipa Evropa, ki jo sestavljajo institucije EU, države članice in evropske finančne institucije v sodelovanju z evropskimi podjetji, vladami, civilno družbo in zasebnim sektorjem v partnerskih državah.

Izvajanje strategije Global Gateway usmerjajo predsednica Komisije, visoki predstavnik/podpredsednik Komisije ter pristojni komisarji in komisarke. Odbor Global Gateway zagotavlja strateške smernice za strategijo Global Gateway in razvoj pobud Ekipe Evropa.

Poslovna svetovalna skupina za strategijo Global Gateway skrbi za udeležbo zasebnega sektorja, sprejema mnenja podjetij in širi znanje, da bi čim bolj povečala učinek in učinkovitost naložb. Prav tako poteka dialog s civilno družbo.

Delegacije EU, veleposlaništva držav članic in projektne pisarne pomagajo pri usklajevanju in izvajanju projektov strategije Global Gateway in pobud Ekipe Evropa.