Direct naar de inhoud
International Partnerships

Beleid

De EU pakt mondiale uitdagingen aan met behulp van internationale partnerschappen die de Europese waarden en belangen hoog in het vaandel dragen en die bijdragen tot vrede en welvaart in de wereld.

Global Gateway-strategie

Internationale partnerschappen van de EU zijn gericht op deze beleidsterreinen:

Klimaat, milieu en energie

Als mondiaal leider neemt de EU het voortouw bij internationale inspanningen om milieu-uitdagingen aan te pakken en overal ter wereld de uitvoering van ambitieus beleid op het gebied van milieu, klimaat en energie te bevorderen. 

Digitalisering en infrastructuur

Met de Europese digitale strategie en nieuwe digitale partnerschappen streeft de EU naar de bevordering van een mensgerichte visie voor de digitale economie en samenleving overal ter wereld. 

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is een van de kernwaarden van de EU. Vrouwen en meisjes maken ontwikkeling en verandering waar. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen en versterking van de positie van vrouwen en meisjes zijn van cruciaal belang voor de opbouw van eerlijke, inclusieve, welvarende en vredelievende samenlevingen overal ter wereld.

Menselijke ontwikkeling

Gezondheid, onderwijs en een fatsoenlijke levensstandaard vormen de basisvoorwaarden voor menselijke ontwikkeling. De EU werkt samen met partnerlanden aan de ondersteuning van gezondheidsstelsels en -infrastructuren, onderwijsbeleid, sociale bescherming en het terugdringen van ongelijkheid.

Migratie en gedwongen ontheemding

Wij willen ervoor zorgen dat migratie veilig, ordelijk en op reguliere wijze verloopt. Wij beschermen migranten en vluchtelingen tegen gevaarlijke vormen van migratie en tegen uitbuiting.

Vrede en bestuur

De EU bevordert en beschermt de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat overal ter wereld. Mensenrechten en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Duurzame groei en werkgelegenheid

Werkgelegenheid, fatsoenlijke banen en investeringen vormen de kern van duurzame groei. Investeren in mensen gaat gepaard met economische groei en investeringen. Met investeringen kan de particuliere sector van een land zijn ontwikkeling en concurrentievermogen opdrijven, wat dan weer nieuwe banen creëert en de handelsintegratie verdiept.

Jongeren

Jongeren sturen positieve verandering aan en zijn essentiële partners voor de bevordering van duurzame en inclusieve ontwikkeling. Nagenoeg alle beleidsbeslissingen hebben gevolgen voor jongeren en de participatie van jongeren staat centraal in de waarden en beleidsmaatregelen van de EU.

Kader voor ontwikkelingsbeleid

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Onze werkwijze

Deze initiatieven zijn gericht op het aanwijzen van cruciale uitdagingen die de ontwikkeling in een bepaald land of een bepaalde regio afremmen. Wij halen deze als prioriteit naar voren om met de gecoördineerde en coherente inspanningen van “Team Europa” te zorgen voor concrete resultaten die ingrijpende veranderingen teweegbrengen.

Wij stemmen onze hulp af op de regio of het land. Dankzij wereldwijde programma’s kan de EU gelijksoortige hulp bieden aan landen met gelijksoortige problemen.

Monitoring en evaluatie zijn kernonderdelen van het operationeel en financieel beheer. Op grond hiervan kunnen zo nodig corrigerende maatregelen worden genomen en kan verantwoording worden afgelegd aan belanghebbenden en het publiek.

Audits van door de EU gefinancierde acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd door professionele externe auditors.