Skip to main content
International Partnerships

Kenniscentrum

De verwerving en uitwisseling van kennis vormen de kern van ons proces. Daardoor komt er meer samenhang in het beleid en boeken wij doeltreffendere ontwikkelingsresultaten. Wij hebben verschillende hulpmiddelen bedacht waartoe al onze medewerkers en partners toegang hebben.

Strategie voor kennisbeheer

De strategie heeft tot doel het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen om te vormen tot een samenwerkende en lerende organisatie die zich erop toespitst de kennis en deskundigheid die nodig zijn voor de uitvoering van haar missie te ontwikkelen, te delen en toe te passen.

Capacity4dev

Capacity4dev is het onlineplatform voor kennisdeling van de Europese Unie dat ontwikkelingsprofessionals samenbrengt met het oog op de uitwisseling van kennis en geleerde lessen over hun activiteiten overal ter wereld. Sluit u aan bij de gemeenschap om contact te leggen met collega’s, iets van hen op te steken en ervaringen uit te wisselen.

Academie voor internationale partnerschappen van de EU

De Academie voor internationale partnerschappen van de EU is ons centrale e-learningportaal, met kosteloze en interactieve onlinecursussen, studiemateriaal, video’s, live webinars enz. De Academie staat open voor de hele gemeenschap voor internationale ontwikkeling. Doordat wij onze aanpak delen met al onze partners, komt er grotere samenhang in het beleid.

Communicatie en zichtbaarheid

Doeltreffende communicatie is een essentieel onderdeel van succesvolle, door de EU gefinancierde samenwerkingsprojecten en -programma’s. Partners moeten van meet af aan communicatieactiviteiten plannen voor hun acties.
De “Communicatie- en zichtbaarheidsvoorschriften” voor uitvoerende partners zijn op 1 januari 2018 van kracht geworden en gelden voor alle contracten die vanaf die datum worden ondertekend.

Richtsnoeren voor digitale inhoud

De richtsnoeren zijn bedoeld om het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen, EU-delegaties en externe dienstaanbieders te helpen bij het opstellen van krachtige, hedendaagse en consistente digitale inhoud die de verbale en visuele stijl van de internationale partnerschappen van de EU weerspiegelt.

Onze recentste publicaties

Meer publicaties