Направо към основното съдържание
International Partnerships

Държави

ЕС определя своите области на политиката и конкретни цели във всяка партньорска държава и регион чрез процеса на програмиране. В многогодишните индикативни планове (МИП) се очертава общата основа на сътрудничеството на ЕС в държавите и регионите. В годишните планове за действие се определя изпълнението на програмирането в дадена държава. 

Африка на юг от Сахара

В Африка възникват нови перспективи и предизвикателства, произтичащи от икономически, политически, социални, технологични, климатични и екологични промени, здравни кризи, както и от променящите се заплахи за сигурността. Европейският съюз призовава за стратегическо партньорство с Африка с цел съвместно справяне с тези нововъзникващи предизвикателства и преследване на общи приоритети и интереси. 

Още за Африка на юг от Сахара

Близкият изток, Азия и Тихоокеанският регион

Този регион е изключително разнороден по отношение на човешката и физическата география, икономиката, социалния напредък и равнището на развитие и демокрация, като обхваща целия спектър между силно индустриализирани и най-слабо развити страни. Въпреки това съществуват основни общи приоритети за ангажименти на ЕС и съвместни действия, които предлагат възможности за постигане на максимално въздействие.

Още за Азия, Тихоокеанския басейн и Близкия изток

Северна и Южна Америка и Карибският басейн

Партньорството със Северна и Южна Америка и Карибския басейн е от основно значение за амбицията на ЕС за по-силна Европа в света. Този разнолик регион включва четири от стратегическите партньори на ЕС (САЩ, Канада, Мексико и Бразилия) и петима членове на Г-20. Асоциирането на ЕС с тази група от държави със сходни възгледи е от геостратегическо значение — Европа, Северна и Южна Америка и Карибският басейн могат да имат решаващо влияние при оформянето на световния ред след COVID.

Още за Северна и Южна Америка и Карибския басейн

Отвъдморски страни и територии

Асоциирането между отвъдморските страни и територии (ОСТ) и Европейския съюз има за цел да насърчи икономическото и социалното развитие на ОСТ и да установи тесни икономически връзки между тях и ЕС като цяло. То се основава на цели, принципи и ценности, които са общи за ОСТ, за държавите членки, в които те попадат, и за Европейския съюз.

Още за ОСТ