Põhisisu juurde
International Partnerships

Riigid

EL määrab programmitöö protsessi käigus iga partnerriigi ja -piirkonna puhul kindlaks oma poliitikavaldkonnad ja konkreetsed eesmärgid. Mitmeaastastes suunavates kavandamisdokumentides kirjeldatakse ELi koostöö üldist alust riikides ja piirkondades. Iga-aastastes tegevuskavades sätestatakse programmitöö rakendamine asjaomases riigis. 

Sahara-tagune Aafrika

Aafrikas tekivad uued väljavaated ja probleemid, mis tulenevad majanduslikest, poliitilistest, sotsiaalsetest, tehnoloogilistest, kliima- ja keskkonnamuutustest, tervisekriisidest ning muutuvatest julgeolekuohtudest. Euroopa Liit kutsub üles looma Aafrikaga strateegilist partnerlust, et lahendada need esilekerkivad probleemid üheskoos ning järgida ühiseid prioriteete ja huve. 

Lisateave Sahara-taguse Aafrika kohta

Lähis-Ida, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond

See piirkond on äärmiselt heterogeenne inim- ja füüsilise geograafia, majanduse, sotsiaalse progressi, arengutaseme ja demokraatia poolest, hõlmates kogu spektrit kõrgelt arenenud tööstusriikide ja vähim arenenud riikide vahel. Siiski on olemas ELi tegevuse ja ühiste meetmete üldised sarnased prioriteedid, mis pakuvad võimalusi mõju maksimeerimiseks.

Lisateave Aasia, Vaikse ookeani piirkonna ja Lähis-Ida kohta

Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkond

Partnerlus Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna riikidega on kesksel kohal ELi püüdlustes, mis on seotud Euroopa maailmapositsiooni tugevdamisega. See mitmekesine piirkond hõlmab nelja ELi strateegilist partnerit (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko ja Brasiilia) ja viit G20 liiget. ELi assotsieerumine selle sarnaselt meelestatud riikide rühmaga on geostrateegilise tähtsusega – Euroopal ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikal ja Kariibi mere piirkonnal võib olla otsustav mõju COVIDi-järgse maailmakorra kujundamisele.

Lisateave Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna kohta

Ülemeremaad ja -territooriumid

Ülemeremaade ja -territooriumide ning Euroopa Liidu vahelise assotsiatsiooni eesmärk on edendada ÜMTde majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning luua tihedad majandussidemed ÜMTde ja kogu ELi vahel. See põhineb eesmärkidel, põhimõtetel ja väärtustel, mis on ühised nii ÜMTdel, liikmesriikidel, kellele nad kuuluvad, kui Euroopa Liidul.

Lisateave ÜMTde kohta