Direct naar de inhoud
International Partnerships

Landen

Tijdens de programmering bepaalt de EU haar beleidsterreinen en specifieke doelstellingen samen met elk partnerland en elke partnerregio. In meerjarige indicatieve programma’s wordt de algemene grondslag van de EU-samenwerking in landen en regio’s geschetst. De uitvoering van de programmering in een land wordt in jaarlijkse actieplannen opgenomen. 

Afrika ten zuiden van de Sahara

Afrika wordt geconfronteerd met nieuwe vooruitzichten en uitdagingen als gevolg van economische, politieke, sociale en technologische ontwikkelingen, veranderingen in klimaat en milieu, gezondheidscrises en evoluerende bedreigingen van de veiligheid. De Europese Unie pleit voor een strategisch partnerschap met Afrika om deze opkomende uitdagingen samen het hoofd te bieden en gemeenschappelijke prioriteiten en belangen na te streven. 

Meer over Afrika ten zuiden van de Sahara

Het Midden-Oosten, Azië en de Stille Oceaan

Deze regio is uiterst heterogeen op het gebied van menselijke en fysische geografie, economie, sociale vooruitgang, ontwikkelingsniveau en democratisch gehalte en omvat het volledige spectrum van sterk geïndustrialiseerde landen tot minst ontwikkelde landen. Niettemin bestaan er overkoepelende convergerende prioriteiten waarvoor de EU zich kan inzetten en zijn er gezamenlijke acties die mogelijkheden bieden om een zo groot mogelijk effect te sorteren.

Meer over Azië, de Stille Oceaan en het Midden-Oosten

Amerika en het Caribisch gebied

Het partnerschap met Amerika en het Caribisch gebied is van centraal belang voor de ambitie die de EU koestert om een sterkere positie in te nemen in de wereld. Dit diverse gebied omvat vier van de strategische EU-partners (de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië) en vijf G20-leden. De associatie van de EU met deze groep gelijkgezinde landen is van geostrategisch belang — Europa, Amerika en het Caribisch gebied kunnen van beslissende betekenis zijn voor de vorming van de wereldorde na de COVID-19-pandemie.

Meer over Amerika en het Caribisch gebied

Landen en gebieden overzee

De associatie tussen de landen en gebieden overzee en de Europese Unie is bedoeld om de economische en sociale ontwikkeling van de landen en gebieden overzee te bevorderen en nauwe economische betrekkingen tussen de landen en gebieden overzee en de gehele EU tot stand te doen komen. Zij is gebaseerd op doelstellingen, beginselen en waarden die de landen en gebieden overzee gemeen hebben met elkaar, met de lidstaten waarmee zij bijzondere relaties onderhouden en met de Europese Unie.

Meer over de landen en gebieden overzee