Skip to main content
International Partnerships

Znalostní centrum

Naše činnost spočívá v učení a sdílení znalostí, které nám pomáhají prosazovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Vyvinuli jsme několik nástrojů, k nimž mají přístup všichni naši zaměstnanci i partneři.

Strategie řízení znalostí

Cílem strategie je učinit z Generálního ředitelství pro mezinárodní partnerství organizaci založenou na spolupráci a učení, která bude rozvíjet, sdílet a uplatňovat odborné znalosti, jež potřebuje k plnění svých úkolů.

Capacity4dev

Capacity4dev je online platforma Evropské unie, kde si mohou odborníci z oblasti rozvoje vyměňovat znalosti a zkušenosti získané během své činnosti po celém světě. Zapojte se do této komunity, kde můžete navázat kontakty se svými vrstevníky, přiučit se od nich a podělit se také o své zkušenosti.

Akademie EU pro mezinárodní partnerství

Akademie EU pro mezinárodní partnerství je centralizovaný portál elektronického učení, který zahrnuje bezplatné a interaktivní online kurzy, vzdělávací materiály, videa, živé webináře atd. Slouží mezinárodní rozvojové komunitě a podporuje soudržnost politik tím, že sdílí hodnoty a zásady EU se všemi našimi partnery.

Komunikace a propagace přínosu EU

Hlavní součástí úspěšných projektů a programů spolupráce financovaných EU je účinná komunikace. Partneři musí komunikační činnosti plánovat již od začátku celého projektu.
Dne 1. ledna 2018 vstoupily v platnost požadavky na komunikaci a propagaci určené našim partnerům, které se vztahují na všechny smlouvy podepsané od uvedeného data.

Pokyny k digitálnímu obsahu

Tyto pokyny pomáhají Generálnímu ředitelství pro mezinárodní partnerství, delegacím EU a externím poskytovatelům služeb vytvářet mocný, aktuální a konzistentní digitální obsah, který odráží slovní a vizuální styl EU.

Nejnovější publikace

Další publikace