Přejít na hlavní obsah
International Partnerships

Znalostní centrum

Jádro naší činnosti spočívá v učení a sdílení znalostí, které nám pomáhají prosazovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Vyvinuli jsme několik nástrojů, k nimž mají přístup všichni naši zaměstnanci i partneři.

km-lightbulb-white-bg.png

Cílem strategie je učinit z Generálního ředitelství pro mezinárodní partnerství organizaci založenou na spolupráci a učení, která bude rozvíjet, sdílet a uplatňovat odborné znalosti, jež potřebuje k plnění svých úkolů.

capacity4dev banner

Capacity4dev je platforma pro sdílení znalostí, kterou vytvořilo Generální ředitelství Komise pro mezinárodní partnerství, aby umožnilo odborníkům v oblasti rozvoje z celého světa navazovat kontakty a v rámci platformy spolupracovat a předávat si znalosti a poznatky o své práci.

intpa-academy-logo_en.png

Akademie EU pro mezinárodní partnerství je centralizovaný portál elektronického učení, který zahrnuje bezplatné a interaktivní online kurzy, vzdělávací materiály, videa, živé webináře atd. Slouží mezinárodní rozvojové komunitě a podporuje soudržnost politik tím, že sdílí hodnoty a zásady EU se všemi našimi partnery.

Hlavní součástí úspěšných projektů a programů spolupráce financovaných EU je účinná komunikace. Partneři musí komunikační činnosti plánovat již od začátku celého projektu.
1. ledna 2018 vstoupily v platnost požadavky na komunikaci a propagaci určené našim partnerům, které se vztahují na všechny smlouvy podepsané od uvedeného data.

Tyto pokyny pomáhají Generálnímu ředitelství pro mezinárodní partnerství, delegacím EU a externím poskytovatelům služeb vytvářet mocný, aktuální a konzistentní digitální obsah, který odráží slovní a vizuální styl EU.

Nejnovější publikace

Další publikace