Skip to main content
International Partnerships

Zināšanu centrs

Mācīšanās un zināšanu apmaiņa ir mūsu procesa pamatā. Tā mums palīdz veicināt politikas saskaņotību un attīstības efektivitāti. Mēs esam izstrādājuši vairākus rīkus, kas ir pieejami visiem mūsu darbiniekiem un partneriem.

Zināšanu pārvaldības stratēģija

Stratēģijas mērķis ir padarīt Starptautisko partnerību ģenerāldirektorātu par sadarbīgu mācību organizāciju, kas attīsta, kopīgo un izmanto zināšanas un pieredzi, kas tam ir vajadzīga, lai izpildītu savu misiju.

<em>Capacity4dev</em>

<em>Capacity4dev</em> ir Eiropas Savienības tiešsaistes zināšanu apmaiņas platforma, kas savieno speciālistus attīstības jomā, un mērķis ir apmainīties ar zināšanām un atziņām, kas gūtas no viņu darbībām pasaules mērogā. Pievienojieties kopienai, lai sazinātos ar līdzgaitniekiem, mācītos no viņiem un dalītos ar viņiem pieredzē.

ES Starptautisko partnerību akadēmija

ES Starptautisko partnerību akadēmija ir centralizēts e-mācību portāls, kas ietver bezmaksas un interaktīvus tiešsaistes kursus, mācību materiālus, videomateriālus, tiešraides tīmekļseminārus daudz ko citu. Tā ir atvērta visai starptautiskajai attīstības kopienai, un, kopīgojot mūsu pieejas ar visiem mūsu partneriem, tā veicina politikas saskaņotību.

Komunikācija un ES redzamības veicināšana

Efektīva komunikācija ir būtisks elements veiksmīgos ES finansētos sadarbības projektos un programmās. Partneriem ir jāplāno komunikācijas pasākumi jau savu darbību sākumā.
Īstenošanas partneriem izvirzītās “komunikācijas un redzamības prasības” stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī un attiecas uz visiem līgumiem, kas parakstīti pēc minētā datuma.

Digitālā satura pamatnostādnes

Pamatnostādnes ir izstrādātas, lai palīdzētu Starptautisko partnerību ģenerāldirektorātam, ES delegācijām un ārpakalpojumu sniedzējiem radīt spēcīgu, mūsdienīgu un konsekventu digitālo saturu, kas atspoguļo ES starptautisko partnerību verbālo un vizuālo stilu.

Mūsu jaunākās publikācijas

Citas publikācijas