Skip to main content
International Partnerships

Osaamiskeskus

Oppiminen ja tietämyksen jakaminen ovat Global Gateway -toiminnan ytimessä. Niiden avulla edistetään johdonmukaista toimintapolitiikkaa ja tuloksellista kehitystä. Olemme kehittäneet useita välineitä, jotka ovat kaikkien työntekijöidemme ja kumppaniemme käytettävissä.

Tietämyksenhallintastrategia

Strategian tavoitteena on tehdä Euroopan komission kansainvälisten kumppanuuksien pääosastosta yhteistyö- ja oppimisorganisaatio, joka kehittää, jakaa ja soveltaa tehtävässään tarvittavaa tietämystä ja asiantuntemusta.

Capacity4dev

Capacity4dev on Euroopan unionin verkkopohjainen foorumi kehitysalan ammattilaisille, jotta he voivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia toiminnastaan maailmanlaajuisesti. Tule mukaan vertaisryhmiin, opi muilta ja jaa omaa kokemustasi.

EU:n kansainvälisten kumppanuuksien akatemia

EU:n kansainvälisten kumppanuuksien akatemia (EU International Partnerships Academy) on keskitetty verkko-oppimisportaali, jossa on ilmaisia ja interaktiivisia verkkokursseja ja muuta oppimateriaalia, videoita, live-verkkoseminaareja jne. Se on avoin kaikille kansainvälisestä kehityksestä kiinnostuneille ja nostaa esiin EU:n toimien arvopohjan ja lähtökohdat ja siten edistää toimintapolitiikan johdonmukaisuutta.

Viestintä ja EU:n näkyvyys

Tehokas viestintä on olennainen osa EU:n rahoittamia onnistuneita yhteistyöhankkeita ja -ohjelmia. Kumppanien on heti toimiensa alusta lähtien suunniteltava myös, miten viestintä toteutetaan.
Hankkeiden ja ohjelmien toteutuskumppaneita koskevat tiedonanto- ja näkyvyysvaatimukset tulivat voimaan 1.1.2018, ja niitä sovelletaan kaikkiin tuosta päivästä alkaen allekirjoitettuihin sopimuksiin.

Digitaalista sisältöä koskevat suuntaviivat

Suuntaviivojen tarkoituksena on auttaa kansainvälisten kumppanuuksien pääosastoa, EU:n edustustoja ja ulkoisia palveluntarjoajia tuottamaan vahvaa, nykyaikaista ja johdonmukaista digitaalista sisältöä, jolla on yhteensopiva verbaalinen ja visuaalinen ilme.

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja