Skip to main content
International Partnerships

Žinių centras

Mokymasis ir dalijimasis žiniomis yra mūsų veiklos pagrindas. Tai padeda mums užtikrinti politikos nuoseklumą ir vystymosi veiksmingumą. Sukūrėme priemonių, kuriomis gali naudotis visi mūsų darbuotojai ir partneriai.

Žinių valdymo strategija

Strategijos tikslas – užtikrinti, kad Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas taptų bendradarbiavimo ir mokymosi organizacija, kuri kuria savo misijos vykdymui reikalingas žinias ir žinias, jomis dalijasi ir jas taiko.

Capacity4dev

„Capacity4dev“ yra Europos Sąjungos internetinė dalijimosi žiniomis platforma, jungianti vystymosi specialistus, kurioje galima keistis žiniomis ir patirtimi iš jų veiklos visame pasaulyje. Prisijunkite prie bendruomenės, susisiekite su bendraminčiais, pasimokykite iš jų ir pasidalykite savo patirtimi.

ES tarptautinės partnerystės akademija

ES tarptautinės partnerystės akademija yra mūsų centralizuotas e. mokymosi portalas, kuriame pateikiami nemokami ir interaktyvūs internetiniai kursai, mokomoji medžiaga, vaizdo įrašai, tiesioginiai internetiniai seminarai ir pan. Ji prieinama visai tarptautinei vystymosi bendruomenei ir skatina politikos suderinamumą suteikdama galimybę dalytis metodais su visais mūsų partneriais.

Informacijos apie ES sklaida ir jos matomumo didinimas

Veiksminga komunikacija yra esminis veiksnys, lemiantis ES finansuojamų bendradarbiavimo projektų ir programų sėkmę. Partneriai turi planuoti komunikacijos veiklą nuo pat savo veiksmų pradžios.
Įgyvendinančiųjų partnerių komunikacijos ir matomumo reikalavimai įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. ir yra taikomi visoms nuo tos dienos pasirašytoms sutartims.

Skaitmeninio turinio gairės

Šios gairės padės Tarptautinės partnerystės generaliniam direktoratui, ES delegacijoms ir išorės paslaugų teikėjams kurti įtaigų, šiuolaikinį ir nuoseklų skaitmeninį turinį, kuris atitiks ES tarptautinės partnerystės žodinį ir vaizdinį stilių.

Mūsų naujausi leidiniai

Daugiau leidinių