Skip to main content
International Partnerships

Oblasti politiky

Evropská unie řeší globální výzvy pomocí mezinárodních partnerství, která prosazují a podporují evropské hodnoty a zájmy a přispívají k míru a prosperitě ve světě.

Strategie Global Gateway

Mezinárodní partnerství EU se zaměřují na tyto oblasti politiky:

Klima, životní prostředí a energetika

Evropská unie jako globální lídr stojí v čele mezinárodního společenství, které usiluje o řešení environmentálních problémů a podporuje provádění ambiciózních politických opatření v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky po celém světě. 

Digitální technologie a infrastruktura

Prostřednictvím Digitální strategie EU a nových digitálních partnerství se Unie snaží propagovat vizi takové digitální ekonomiky a společnosti ve světě, která se zaměřuje na člověka. 

Genderová rovnost

Genderová rovnost je jednou ze základních hodnot EU. Ženy a dívky jsou hlavní hybnou silou rozvoje a změny. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek je velmi důležité pro budování spravedlivé, inkluzivní, prosperující a mírové společnosti na celém světě.

Lidský rozvoj

Zdraví, vzdělání a důstojná životní úroveň jsou klíčovými prvky k zajištění lidského rozvoje. Evropská unie spolupracuje s partnerskými zeměmi při rozvoji zdravotnického systému a infrastruktury, vzdělávací politiky, sociální ochrany a snižování nerovností.

Migraci a nucené vysídlování

Naším cílem je zajistit, aby migrace byla bezpečná, spořádaná a legální. Chráníme migranty a uprchlíky před nebezpečnými a vykořisťujícími formami migrace.

Mír a správa věcí veřejných

Evropská unie prosazuje a chrání lidská práva, demokracii a právní stát na celém světě. Lidská práva a demokracie jsou spolu neoddělitelně spjaty. 

Udržitelný růst a pracovní místa

Základem udržitelného růstu jsou pracovní místa, důstojná práce a investice. Investování do lidí jde ruku v ruce s hospodářským růstem a investicemi. Investice umožňují soukromému sektoru podporovat rozvoj a konkurenceschopnost dané země, což zase vytváří pracovní místa a prohlubuje obchodní integraci.

Mládež

Mladí lidé jsou hlavní hybnou silou pozitivních změn a důležitými partnery při prosazování udržitelného a inkluzivního rozvoje. Téměř všechna politická rozhodnutí mají dopad na mladé lidi a jejich účast je proto ústředním prvkem hodnot a politických opatření EU.

Rámec rozvojových politik

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Jakým způsobem Komise pracuje

Iniciativy týmu Evropa

Tyto iniciativy se zaměřují na určení kritických priorit, které omezují rozvoj v dané zemi nebo regionu, kde by koordinované a soudržné úsilí týmu Evropa mohlo naopak přinést konkrétní výsledky s transformačním dopadem.

Plánování programů

Naši podporu přizpůsobujeme regionu nebo zemi, ve které pomáháme. Díky globálnímu zaměření našich programů může EU poskytovat podobnou pomoc zemím, které čelí stejným problémům.

Monitorování a hodnocení

Základními prvky provozního a finančního řízení jsou monitorování a hodnocení. Umožňují v případě potřeby přijmout nápravná opatření a zajišťují odpovědnost vůči zúčastněným stranám a široké veřejnosti.

Audit a kontrola

Audity akcí rozvojové spolupráce, které jsou financovány EU, provádějí kvalifikovaní externí auditoři.