Pereiti prie pagrindinio turinio
International Partnerships

Šalys

Programuodama ES nustato savo politikos sritis ir konkrečius tikslus kiekvienoje šalyje partnerėje ar regioninio partnerio teritorijoje. Daugiamečiuose orientaciniuose planuose apibrėžiamas bendras ES bendradarbiavimo šalyse ir regionuose pagrindas. Metiniuose veiksmų planuose nustatomas programavimo įgyvendinimas šalyje. 

Užsachario Afrika

Afrikoje kyla naujų perspektyvų ir iššūkių, susijusių su ekonominiais, politiniais, socialiniais, technologiniais, klimato ir aplinkos pokyčiais, sveikatos krizėmis ir kintančiomis grėsmėmis saugumui. Europos Sąjunga ragina užmegzti strateginę partnerystę su Afrika siekiant kartu spręsti šiuos naujus uždavinius ir įgyvendinti bendrus prioritetus ir interesus. 

Daugiau apie Užsachario Afriką

Artimieji Rytai, Azija ir Ramiojo Vandenyno regionas

Šis regionas yra labai nevienalytis žmogiškos ir fizinės geografijos, ekonomikos, socialinės pažangos, vystymosi ir demokratijos požiūriu; jis aprėpia ir itin industrializuotas, ir mažiausiai išsivysčiusias šalis. Tačiau globalūs ES veiksmų ir bendradarbiavimo prioritetai leidžia pasiekti daug geresnių rezultatų.

Daugiau apie Aziją, Ramiojo vandenyno regioną ir Artimuosius Rytus

Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regionas

ES partnerystė su Šiaurės ir Pietų Amerika ir Karibų jūros regionu yra vienas iš veiksnių, kuriais siekiama užtikrinti didesnį Europos poveikį pasaulyje. Ši įvairialypė sritis apima keturis ES strateginius partnerius (Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Meksiką ir Braziliją) ir penkias G20 nares. Geostrategiškai svarbi ES asociacija su šia panašiai mąstančia šalių grupe – Europa ir Šiaurės ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas gali būti lemiama formuojant pasaulio tvarką po COVID-19 pandemijos.

Daugiau apie Šiaurės ir Pietų Amerikos ir Karibų jūros regioną

Užjūrio šalys ir teritorijos

Užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacijos tikslas – skatinti užjūrio šalių ir teritorijų ekonominį ir socialinį vystymąsi ir užmegzti glaudžius jų ekonominius santykius su visa ES. Ji grindžiama UŠT, valstybių narių, kurioms jos priklauso, ir Europos Sąjungos bendrais tikslais, principais ir vertybėmis.

Daugiau apie UŠT