Gå til hovedindholdet
International Partnerships

Videncenter

Læring og videndeling er kernen i vores proces. De hjælper os med at fremme sammenhæng i politikkerne og effektiv udvikling. Vi har udviklet en række værktøjer, som alle vores medarbejdere og partnere har adgang til.

km-lightbulb-white-bg.png

Strategi for videnstyring

Formålet med strategien er at gøre Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber til en samarbejds- og læringsorganisation, der udvikler, deler og anvender den viden og ekspertise, den har brug for til at udføre sin opgave.

capacity4dev banner

Capacity4dev: Diskutér, del viden og samarbejd globalt!

Capacity4dev er en platform for videndeling, der er oprettet af Kommissionens Generaldirektorat for Internationale Partnerskaber for at forbinde udviklingsfagfolk i hele verden, så de kan samarbejde og dele viden og erfaringer om deres arbejde.

intpa-academy-logo_en.png

EU's internationale partnerskabsakademi

EU's internationale partnerskabsakademi er vores centrale e-læringsportal med gratis og interaktive onlinekurser, undervisningsmateriale, videoer, live-webinarer osv. Det er åbent for hele det internationale udviklingssamfund og fremmer indbyrdes sammenhæng i politikkerne, fordi det giver os mulighed for at dele metoder med alle vores partnere.

Kommunikation og synliggørelse af EU

Effektiv kommunikation er et vigtigt element i vellykkede EU-finansierede samarbejdsprojekter og -programmer. Partnerne skal planlægge kommunikationsaktiviteter helt fra starten af deres arbejde.
"Kravene til kommunikation og synlighed" for partnere, der står for implementering, trådte i kraft den 1. januar 2018 og gælder for alle kontrakter, der er underskrevet fra denne dato.

Retningslinjer for digitalt indhold

Retningslinjerne hjælper Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber, EU-delegationerne og de eksterne tjenesteydere til at producere stærkt, moderne og sammenhængende digitalt indhold, som afspejler EU's internationale partnerskabers mundtlige og visuelle stil.

Vores seneste publikationer

Flere publikationer