Siirry pääsisältöön
International Partnerships

Kohdealat

EU vastaa globaaleihin haasteisiin solmimalla kansainvälisiä kumppanuuksia, joiden avulla vaalitaan eurooppalaisia arvoja, ajetaan EU:n etuja sekä edistetään rauhaa ja vaurautta kaikkialla maailmassa.

Global Gateway -strategia

EU:n kansainvälisten kumppanuuksien kohdealoja ovat seuraavat:

Ilmasto, ympäristö ja energia

EU on maailmanlaajuinen edelläkävijä ympäristöasioissa, ja se edistää eturintamassa kansainvälisiä toimia, joilla vastataan ympäristöhaasteisiin. Tavoitteena on ulottaa kunnianhimoinen ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikka kaikkialle maailmaan. 

Digitaalinen infrastruktuuri

EU pyrkii digitaalistrategiansa ja uusien digitaalisten kumppanuuksien avulla levittämään ihmiskeskeisen digitaalitalous- ja -yhteiskuntavision kaikkialle maailmaan. 

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista. Naisilla ja tytöillä on keskeinen rooli yhteiskunnan kehityksessä ja muutoksessa. Vain ajamalla tasa-arvoa ja vahvistamalla naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia voidaan edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, osallistavuutta, vaurautta ja rauhaa.

Inhimillinen kehitys

Terveys, koulutus ja kohtuullinen elintaso ovat inhimillisen kehityksen keskeisiä edellytyksiä. EU tekee kumppanimaiden kanssa yhteistyötä, jolla tuetaan terveydenhuoltojärjestelmien ja -infrastruktuurin kehittämistä, koulutusta, sosiaalista suojelua ja eriarvoisuuden vähentämistä.

Muuttoliike ja pakkomuutto

EU:n tavoitteena on varmistaa, että muuttoliike tapahtuu turvallisesti, hallitusti ja laillisesti, ja suojella tulijoita ja pakolaisia vaaroilta ja hyväksikäytöltä.

Rauha ja demokraattinen hallinto

EU edistää ja suojelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta koko maailmassa. Ihmisoikeudet ja demokratia liittyvät erottamattomasti toisiinsa. 

Kestävä kasvu ja työpaikat

Työllisyys, ihmisarvoinen työ ja investoinnit ovat kestävän kasvun keskeisiä tekijöitä. Investointi ihmisiin on yhteydessä talouskasvuun ja talousinvestointeihin. Investointien ansiosta kohdemaan yksityisen sektorin kehitys vauhdittuu ja kilpailukyky paranee, mikä vuorostaan luo uusia työpaikkoja ja edistää maan kaupan yhdentymistä EU:n kanssa.

Nuoriso

Nuoret voivat muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan ja olla tärkeässä roolissa kestävän ja osallistavan kehityksen edistäjinä. Lähes kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat nuoriin, ja siksi onkin tärkeää, että nuoret osallistuvat päätöksentekoon ja saavat äänensä kuuluviin.

Kehityspolitiikan toimintakehys

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Toimintatavat

Team Europe -aloitteissa määritetään kriittisiä kohdealoja, jotka rajoittavat kehitystä tietyssä maassa tai tietyllä alueella mutta joita voitaisiin muuttaa Team Europen koordinoidulla johdonmukaisella toiminnalla.

Tuki räätälöidään avustettavan alueen tai maan erityisolosuhteiden mukaan. Maailmanlaajuisten ohjelmien ansiosta EU pystyy antamaan samanlaista apua samanlaisista ongelmista kärsiville maille.

Seuranta ja arviointi ovat operatiivisen johtamisen ja varainhoidon keskeisiä osa-alueita. Niiden perusteella voidaan tarvittaessa tehdä korjaustoimenpiteitä ja varmistaa, että vastuuvelvollisuus sidosryhmille ja suurelle yleisölle toteutuu.

EU:n rahoittamia kehitysyhteistyötoimia valvotaan ulkopuolisten tilintarkastajien tarkastuksilla.