Ugrás a fő tartalomra
International Partnerships

A Global Gateway stratégia áttekintése

Mit fed a Global Gateway név?

Elvek és értékek

A Global Gateway stratégia a következő 6 alapelvre épül – ezek jelölik ki a beruházások tekintetében követendő irányt:

 • demokratikus értékek és szigorú normák,
 • jó kormányzás és átláthatóság,
 • egyenlőségen alapuló partnerségek,
 • környezetkímélet és szennyezésmentesség,
 • biztonságorientáltság,
 • a magánszektor mobilizálása.

A Global Gateway az az eszköz, amelynek révén az EU világszerte hozzájárul a beruházási hiány csökkentéséhez. A stratégia összhangban van a G7-ek vezetőinek 2021. júniusi kötelezettségvállalásával, miszerint a G7-országok értékvezérelt, magas színvonalú és átlátható infrastrukturális partnerséget hoznak létre a globális infrastruktúra-fejlesztési szükségletek kielégítése érdekében. A Global Gateway az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjéhez és fenntartható fejlődési céljaihoz, valamint az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodáshoz is teljes mértékben igazodik.

A partnerségi együttműködés területei

A Global Gateway támogatja az EU partnereit, és megszünteti a globális beruházási hiányt a következő területeken:

 • digitalizáció (a nyílt és biztonságos internet támogatása),
 • éghajlati ágazat és energiaszektor (a tiszta energiára történő átállás megvalósítását célzó beruházások támogatása),
 • közlekedés (a környezetbarát, intelligens és biztonságos közlekedés támogatása),
 • egészségügy (az ellátási láncok és a helyi oltóanyaggyártás megerősítése),
 • oktatás és kutatás (beruházás a magas színvonalú oktatásba, különös tekintettel a lányok, a nők és a kiszolgáltatott csoportok minőségi oktatására).

Az „Európa együtt” megközelítés

A Global Gateway stratégia megvalósítása az „Európa együtt” megközelítés keretében folyik az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), az uniós tagállamok, valamint pénzügyi intézmények, a magánszektor és más nem kormányzati szervezetek részvételével.

A megközelítés elő fogja segíteni a politikai akarat, a technikai szakértelem és a pénzügyi források teljes körű mozgósítását.

Mit kínál a Global Gateway?

Sok országnak megbízható partnerre van szüksége ahhoz, hogy színvonalas és fenntartható projekteket dolgozzon ki, a projekteket átlátható módon valósítsa meg, ne adósodjon el fenntarthatatlan mértékben, és olyan eredményeket érjen el, amelyeknek a helyi közösségek hosszú távon és társadalmi-gazdasági szempontból is hasznát látják.

A Global Gateway ezeket az előnyöket kínálja az érintetteknek.

Kapcsolódó linkek

A Global Gateway ismertetése az Európai Bizottság központi webhelyén