Direct naar de inhoud
International Partnerships

De Global Gateway in het kort

Wat is de Global Gateway?

Beginselen en waarden

De kern van de Global Gateway wordt gevormd door zes leidende beginselen voor de investeringen

 • democratische waarden en strenge normen
 • goed bestuur en transparantie
 • gelijkwaardige partnerschappen
 • groen en schoon
 • gericht op veiligheid
 • katalysator voor de particuliere sector

De Global Gateway is de bijdrage van de EU aan het verkleinen van de mondiale investeringskloof wereldwijd. De Global Gateway is in overeenstemming met de toezegging van de G7-leiders van juni 2021 om een op waarden gebaseerd, hoogwaardig en transparant infrastructuurpartnerschap op te zetten om tegemoet te komen aan de mondiale behoeften op het gebied van infrastructuurontwikkeling. De Global Gateway-strategie is ook volledig in overeenstemming met de Agenda 2030 van de VN en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen daarvan, en met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.

Gebieden voor partnerschappen

De Global Gateway ondersteunt onze partners en dicht de mondiale investeringskloof op het gebied van

 • de digitale sector (steun voor een open en veilig internet)
 • klimaat en energie (steun voor investeringen om de transitie naar schone energie te volbrengen)
 • vervoer (steun voor groen, slim en veilig vervoer)
 • gezondheid (versterking van de toeleveringsketens en de lokale vaccinproductie)
 • onderwijs en onderzoek (investeren in hoogwaardig onderwijs, met vooral aandacht voor meisjes, vrouwen en kwetsbare groepen)

Een Team Europa-aanpak

De Global Gateway-strategie wordt uitgerold volgens een Team Europa-aanpak met de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de lidstaten van de EU en hun financiële instellingen, de particuliere sector en andere niet-gouvernementele organisaties.

Met deze aanpak wordt het gemakkelijker om het geheel van politiek uithoudingsvermogen, technische deskundigheid en financiële bronnen aan te boren en in te zetten.

Wat is de bedoeling van de Global Gateway?

Veel landen hebben een betrouwbare partner nodig die duurzame, hoogwaardige projecten ontwerpt en waarborgt dat die projecten op transparante wijze worden uitgevoerd, geen onhoudbare schulden met zich meebrengen en sociale en economische voordelen opleveren waar de lokale gemeenschappen lang van kunnen genieten.

Daarvoor kunnen zij terecht bij de Global Gateway.

Links

Global Gateway op de hoofdwebsite van de Europese Commissie