Skip to main content
International Partnerships

Strategia Global Gateway

Ce este Global Gateway?

Principii și valori

Strategia Global Gateway se bazează pe 6 principii fundamentale, care orientează investițiile:

 • valori democratice și standarde înalte
 • bună guvernanță și transparență
 • parteneriate egale
 • verde și curat
 • axat pe securitate
 • stimularea sectorului privat.

Strategia Global Gateway reprezintă contribuția UE la reducerea deficitului de investiții la nivel mondial. Aceasta este în conformitate cu angajamentul asumat de liderii G7 în iunie 2021 de a iniția un parteneriat pentru infrastructură transparent, bazat pe valori și pe standarde de înaltă calitate, pentru a răspunde nevoilor globale de dezvoltare a infrastructurii. Strategia Global Gateway este, de asemenea, pe deplin aliniată la agenda ONU pentru 2030 și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă, precum și la acordul de la Paris.

Domenii de parteneriat

Global Gateway sprijină partenerii noștri și elimină deficitul de investiții la nivel mondial în următoarele domenii:

 • digital (sprijinirea unui internet deschis și securizat)
 • climă și energie (sprijinirea investițiilor pentru realizarea tranziției către o energie curată)
 • transporturi (sprijinirea unui transport ecologic, inteligent și sigur)
 • sănătate (consolidarea lanțurilor de aprovizionare și a producției locale de vaccinuri)
 • educație și cercetare (investiții în educație de înaltă calitate, cu accent în special pe fete, femei și grupuri vulnerabile).

O abordare de tip „Echipa Europa”

Global Gateway este pus în aplicare în cadrul unei abordări de tip „Echipa Europa” împreună cu Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), statele membre ale UE, precum și cu instituții financiare, sectorul privat și alte organizații neguvernamentale.

Această abordare va facilita mobilizarea la scară largă a voinței politice, a expertizei tehnice și a resurselor financiare.

De ce este necesară strategia Global Gateway?

Multe țări au nevoie de un partener de încredere pentru a concepe proiecte durabile și de calitate și pentru a se asigura că acestea sunt puse în aplicare într-un mod transparent, nu generează datorii la niveluri nesustenabile și oferă beneficii sociale și economice de durată comunităților locale.

Asta este Global Gateway.

Alte linkuri

Global Gateway, pe site-ul Comisiei Europene