Ugrás a fő tartalomra
International Partnerships

Szakpolitikák

Az EU nemzetközi partnerségeket alakít ki annak érdekében, hogy megoldást találjon a globális kihívásokra. Ezek a partnerségek érvényre juttatják és előmozdítják az európai értékeket és érdekeket, és világszerte hozzájárulnak a békéhez és a jóléthez.

Global Gateway stratégia

Az EU nemzetközi partnerségeinek homlokterében az alábbi szakpolitikai területek állnak:

Éghajlat-politika, környezetvédelem és energiaügy

Globális vezetőként az EU élére állt azoknak a nemzetközi erőfeszítéseknek, amelyek a környezeti kihívások kezelését célozzák, és nagy ívű környezetvédelmi, éghajlat-politikai és energiaügyi szakpolitikák végrehajtását hivatottak előmozdítani világszerte. 

Digitális ágazat és infrastruktúra

Az uniós digitális stratégia és az új digitális partnerségek révén az EU elő kívánja segíteni, hogy világszerte emberközpontú jövőkép alakuljon ki a digitális gazdaságra és társadalomra vonatkozóan. 

Nemek közötti egyenlőség

A nemek közötti egyenlőség egyike az EU alapértékeinek. A nők és lányok a fejlődés hajtómotorjai és a változás katalizátorai. A nemek közötti egyenlőség megvalósítása, valamint a nők és lányok esélyegyenlőségének előmozdítása elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenhol igazságos, inkluzív, virágzó és békés társadalmak jöjjenek létre.

Humán fejlődés

Az egészségügyi ellátás, az oktatás és a méltányos életszínvonal kulcsfontosságú előfeltétele a humán fejlődésnek. Az EU együttműködik a partnerországokkal annak érdekében, hogy támogassa az egészségügyi rendszerek és infrastruktúrák fejlesztését, az oktatáspolitikák megvalósítását, a szociális védelem előmozdítását és az egyenlőtlenségek csökkentését.

A migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás

Arra törekszünk, hogy a migráció biztonságos, rendezett és jogszerű folyamat legyen, és hogy a migránsokat és a menekülteket megvédjük attól, hogy útjuk során veszélybe kerüljenek és kizsákmányolás áldozatává váljanak.

Béke és kormányzás

Az EU világszerte védelmezi és előmozdítja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. A demokrácia és az emberi jogok elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. 

Fenntartható növekedés és munkahelyteremtés

A foglalkoztatás, a tisztességes munka és a beruházások központi jelentőséggel bírnak a fenntartható fejlődés szempontjából. Az emberek boldogulását segítő befektetések, a gazdasági növekedés és a beruházások szorosan összefüggnek egymással és kölcsönösen erősítik egymást. A beruházások lehetővé teszik, hogy a magánszektor fejlődése lendületet kapjon és versenyképessége növekedjen, ez pedig munkahelyek létrejöttét és a kereskedelmi integráció elmélyülését eredményezi.

Ifjúságügy

A fiatalok nagymértékben hozzájárulnak a pozitív változásokhoz, és a fenntartható és inkluzív fejlődés előmozdítása szempontjából is fontos szövetségesek. Szinte minden szakpolitikai döntés hatással van a fiatalokra, a fiatalok részvétele pedig központi jelentőséggel bír az EU értékei és szakpolitikái szempontjából.

Fejlesztéspolitikai keretrendszer

GCCA+ Forest Conservation Programme in Suriname

European development policy

European development policy fosters sustainable development and stability in developing countries, with the ultimate goal of eradicating extreme poverty. Development assistance is one of the pillars of the EU’s external action, alongside foreign, security, and trade policies.

SDG wheel

Sustainable Development Goals

The SDGs were set in 2015 by the international community as part of the UN2030 Agenda for Sustainable Development in a pledge to eradicate poverty, find sustainable solutions, ensure everyone’s human rights, and leave no one behind by 2030.

weekafrica-eu-1500x1000-bg_en.png

Africa-EU Partnership

The European Commission’s and the European External Action Service's vision of the future Africa-EU partnership proposes to work together on five key global trends.

Tevékenységünk

„Európa együtt” kezdeményezések

Ezek a kezdeményezések azoknak a kritikus jelentőségű akadályoknak az azonosítására és felszámolására irányulnak, amelyek egy adott országban vagy régióban útját állják a fejlődésnek, és amelyek elhárításához összehangolt és következetes erőfeszítésekre van szükség. Az „Európa együtt” keretében megvalósuló összefogás ezeken a területeken képes konkrét eredményeket felmutatni és áttörést elérni.

Programozás

Támogató tevékenységünket a kedvezményezett régiók és országok sajátosságainak figyelembevételével alakítjuk ki. Az általunk működtetett globális segítségnyújtási programok révén az Európai Unió hasonló jellegű támogatást tud nyújtani a hasonló problémákkal küzdő országoknak.

Nyomon követés és értékelés

A nyomon követés és az értékelés az operatív és pénzügyi irányítás központi elemei. Lehetővé teszik, hogy szükség esetén korrekciós intézkedésekre kerüljön sor, és biztosítják az elszámoltathatóságot az érdekeltek és a lakosság felé.

Könyvvizsgálat és ellenőrzés

Az EU által finanszírozott fejlesztési együttműködési intézkedések ellenőrzését hivatásos külső könyvvizsgálók végzik.