Preskoči na glavno vsebino
International Partnerships

Strategija Global Gateway

Kaj je strategija Global Gateway?

Načela in vrednote

V središču strategije Global Gateway je šest temeljnih načel, ki usmerjajo naložbe:

 • demokratične vrednote in visoki standardi
 • dobro upravljanje in preglednost
 • enakopravna partnerstva
 • zeleno in čisto
 • poudarek na varnosti
 • izkoriščanje potenciala zasebnega sektorja

Strategija Global Gateway je prispevek EU k zmanjšanju svetovne naložbene vrzeli po vsem svetu. To je v skladu z zavezo voditeljic in voditeljev skupine G7 iz junija 2021, da bodo za zadovoljitev svetovnih potreb po razvoju infrastrukture vzpostavili pregledno infrastrukturno partnerstvo, ki bo temeljilo na vrednotah in visokih standardih. Strategija Global Gateway je v celoti usklajena z agendo OZN do leta 2030 in njenimi cilji trajnostnega razvoja ter Pariškim sporazumom.

Področja partnerstva

Strategija Global Gateway podpira naše partnerje in odpravlja svetovno naložbeno vrzel na naslednjih področjih:

 • digitalno (podpora odprtemu in varnemu internetu)
 • podnebje in energija (podpora naložbam za prehod na čisto energijo)
 • promet (podpora okolju prijaznemu, pametnemu in varnemu prometu)
 • zdravje (krepitev dobavnih verig in lokalne proizvodnje cepiv)
 • izobraževanje in raziskave (vlaganje v visokokakovostno izobraževanje s posebnim poudarkom na deklicah, ženskah in ranljivih skupinah)

Pristop Ekipa Evropa

Strategija Global Gateway se uvaja v okviru pristopa Ekipe Evropa z Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), državami članicami EU ter finančnimi institucijami, zasebnim sektorjem in drugimi nevladnimi organizacijami.

Pristop bo olajšal polno mobilizacijo politične vzdržljivosti, tehničnega strokovnega znanja in finančnih virov.

Zakaj strategija Global Gateway?

Številne države potrebujejo zaupanja vredne partnerje, ki bodo oblikovali trajnostne in kakovostne projekte ter zagotovili, da se bodo projekti izvajali pregledno, da ne bodo ustvarjali nevzdržnih ravni dolga ter da bodo lokalnim skupnostim zagotovili trajne družbene in gospodarske koristi.

Global Gateway ponuja vse to.

Sorodne povezave

Strategija Global Gateway na glavnem spletišču Evropske komisije