Põhisisu juurde
International Partnerships

Teadmuskeskus

Õppimine ja teadmiste jagamine on meie protsessi keskmes. Need aitavad meil edendada poliitika sidusust ja arengu tõhusust. Oleme välja töötanud mitu vahendit, millele on juurdepääs kõigil meie töötajatel ja partneritel.

km-lightbulb-white-bg.png

Strateegia eesmärk on muuta rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat koostöö- ja õppeorganisatsiooniks, mis arendab, jagab ja rakendab oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusteavet.

intpa-academy-logo_en.png

„EU International Partnerships Academy“ on meie keskne e-õppe portaal, mis sisaldab tasuta ja interaktiivseid veebikursusi, õppematerjale, videoid, veebiseminare jne. See on avatud kogu rahvusvahelisele arengukogukonnale, edendab poliitika sidusust, jagades meie lähenemisviise kõigi meie partneritega.

Tõhus teabevahetus on edukate ELi rahastatavate koostööprojektide ja -programmide oluline osa. Partnerid peavad teabevahetustegevust kavandama alates oma tegevuse algusest.
Rakenduspartnerite suhtes kohaldatavad teavitamis- ja nähtavusnõuded jõustusid 1. jaanuaril 2018 ja neid kohaldatakse kõigi alates sellest kuupäevast allkirjastatud lepingute suhtes.

Suunised on koostatud selleks, et aidata rahvusvahelise partnerluse peadirektoraadil, ELi delegatsioonidel ja välistel teenuseosutajatel toota jõulist, kaasaegset ja järjepidevat digitaalset sisu, mis kajastab ELi rahvusvaheliste partnerluste verbaalset ja visuaalset stiili.

Meie viimased väljaanded

Veel väljaandeid